Now showing items 8828-8847 of 19740

  • Thumbnail

   Giza-erlazioen psikologia: adimen emozionala eta gizarte harremanak 

   Ibáñez Villahizán, Ainara (2016-03-16)
   [eus] Egungo gizartean, konpetentzia emozional maila baxuak “analfabetismo emozionala” jarri du agerian (Goleman, 1996). Arrazoi honengatik, adimen emozionala jorratu beharra dago, bai familia eta baita hezkuntza arloan ...
  • Thumbnail

   Gizarte arloko jurisdikzioan erabiltzen diren hainbat ereduren bilduma elebiduna 

   Bengoetxea Alkorta, Aitor; Errandonea Ulazia, Elixabete; Otxoa Crespo, Isabel; Terradillos Ormaechea, Miren Edurne; Petrirena Altzuguren, Patxi (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2013)
   [EU]Ereduak: - Ikuskaritzari salaketa idazkia. - Diru-kopuru bati buruzko adiskidetze-ekitaldia. - Diru-kopuru bati buruzko demanda. - Soldatak Bermatzeko Funtsa epaiketara deitzea. - Konponketa. - Diru-kopuru bati ...
  • Thumbnail

   Gizarte ekonomia eta kooperatiben erronkak globalizazioaren garaian: Sakana kooperatibaren kasua 

   Alonso Luis, Ane (2018-03-23)
   [EU] Lanaren helburua gizarte ekono miak eta kooperatibek izan duten erronkak eta garatzeko moduak aztertzea da. Izan ere, globalizazio eta kapitalismo garai honetan, alternatiba bihurtu ...
  • Thumbnail

   Gizarte ekonomiaren aukera zaintzen krisiaren aurrean:Gipuzkoako pertsona nagusien alorra aztergai 

   Etxezarreta Etxarri, Enekoitz (2012-10-05)
   Azken urteotan elkarloturik gertatzen ari diren zenbait gizarte-fenomenoren ondorioz, mendekotasunen bat pairatzen duten pertsonen zaintza-ereduan hutsune eta tentsiogune ezberdinak azaleratzen ari dira. Zaharkitze ...
  • Thumbnail

   Gizarte ekonomiaren sustapenerako politika publikoak Euskadin 

   Bakaikoa Azurmendi, Baleren; Errasti Amozarrain, Anjel Mari; Etxezarreta Etxarri, Enekoitz; Morandeira Arca, Jon (Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, 2009)
   Lan honekin Gizarte Ekonomia sustatzera eta indartzera zuzenduta dauden Euskal Herriko politika publikoen mapa islatu nahi da. Lana Europako ongizate eredu desberdinetan burututako politika publiko nagusien tipologia bat ...
  • Thumbnail

   Gizarte erantzukizun eta garapen jasangarriaren inguruko ekimenak: Global Compact 

   Salcedo Martin, Leire (2016-01-15)
   [EU]Gradu Amaierako lan honetan, enpresen gizarte erantzukizunak azkenaldian hartu duen garrantzia kontuan hartuta, kontzeptu hau jorratuko da eta eremu honetan burututako ekimen ezberdinen artean bat aukeratuko da, honen ...
  • Thumbnail

   Gizarte Erantzukizuna entitate lokaletan 

   Lozano Corral, Alba (2017-02-10)
   Lan honetan, Gizarte Erantzukizunari buruzko azterketa egin da, sektore publikoko Gizarte Erantzukizunean oinarritzen delarik. Lana euskaraz egin da.
  • Thumbnail

   Gizarte hezitzailea lanbidez : korapiloak askatu nahian 

   Aguirre García, Nerea (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 2007)
   [Es] En las últimas decadas ha saltado a luz el debate en torno a la profesionalización, en el campo de la Teoría de las Profesiones. Este debate ha tenido su reflejo en el campo de la Educación Social, donde se perciben ...
  • Thumbnail

   Gizarte hezitzailearen bilakaera profesionala azken Hamarkadetan. 

   Ozaeta Landajuela, Oier (2015-01-19)
   Ikerketa honek, Gizarte Hezkuntzaren garrantzia nabarmentzeko helburua izanik, profesio honen eta ezgaitasuna duten pertsonen eboluzio historikoa aztertzen du. Horretarako, aspalditik Gizarte Hezitzaileak diren pertsonen ...
  • Thumbnail

   Gizarte hezitzaileen genero estereotipoak ume eta nerabeen ikuspuntutik: Oinarrizko Programa Orokorreko Bizkaiko harrera etxe baten kasua 

   Elias Landa, Beñat (2018-03-21)
   [EUS] Ikerketa honen helburua Oinarrizko Programa Orokorreko harrera etxe bateko adingabekoek haien gizarte hezitzaileengan antzematen dituzten genero estereotipoen pertzepzioa identifikatzea da. Genero estereotipoen ...
  • Thumbnail

   Gizarte hezitzaileen praktika profesionalaren testuinguru instituzionala 

   Fernández Fernández, Idoia Begoña; Otaño Maiza, Jesús; Arandia Loroño, María Teresa; Alonso Olea, María José; Aguirre Garcia, Nerea; Remiro Barandiarán, María Aranzazu; Beloki Arizti, Miren Nekane; Uribe-Echevarría Flores, Aranzazu (2009)
   Jarraian aurkeztuko den lan honetan babesgabetasun egoeran dauden haur eta gazteen eremuan diharduten profesionalengan jarriko da arreta. Gizarte errealitate berriak direla eta, Gizarte Hezkuntzako profesionalen esku hartze ...
  • Thumbnail

   Gizarte ikerketarako teknikak. Teoria eta adibideak 

   Juaristi Larrinaga, Patxi (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2003)
   Gizarteen eta gizakien egoera eta bilakaera ezagutzeak informazio era sistematikoan biltzea eta zehaztasunez aztertzea eskatzen du. Horretarako, nahitaez ezagutu behar dira, alde batetik, ikerketa prozesuaren pausoak, eta, ...
  • Thumbnail

   Gizarte mugimenduak: Mapa berri baterako lehen orriak 

   Irigoien Matxiarena, María (2016-04-05)
   [eus] Gizarte mugimenduen teorien inguruko hurbilpen bat dugu lan hau. Ikuspegi klasikoak aztertzeaz gain, azken hamarkadetan agertu diren bestelako gaiak eta perspektibak kontutan hartzen dituena. Lan honen bitartez ...
  • Thumbnail

   Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra 

   Bengoetxea Alkorta, Aitor (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2010)
   Populazioaren zahartzea dela eta, gehienbat, eraso ugari jasaten ditu gizarte-segurantzak, gehiegizko kostu ekonomikoa delakoan, pasiboak aktiboen eta enpresen kontura aritzea jasangarria ez delakoan. Egia da gastu gehiena ...
  • Thumbnail

   Gizarte zientziak ikasgaia Blended Learning ereduarekin lantzeko proposamena 

   Llorente, Oihane (2018)
   Proiektu honetan ikasleek gizarte zientziak ikasgaiarekin dituzten arazoak aztertu dira. Horretarako ikasgaia irakasterako orduan dauden arazoak eta ikasleak kontzeptu batzuk ulertzeko zailtasunak aztertu dira. Horrela ...
  • Thumbnail

   Gizarte zientziak lehen hezkuntzan: diziplinaren funtzionaltasuna, metodologia eta motibazioari buruzko lan enpirikoa 

   Fernández Fernández, Sara (2016-12-29)
   [EUS] Umea gizarte baten barnean bizi den momentutik, izaki soziala da. Lehen Hezkuntza etapako helbururik nagusienetarikoa umeen garapen integrala izanda, ikasleei bizi diren gizartearen partaide kritiko eta aktiboak ...
  • Thumbnail

   Gizarte-elkarrekintza eta harreman beharrizanak irakaste-ikaste prozesuan Lehen Hezkuntzan 

   Zuluaga Etxabe, Leire (2016-03-16)
   [EUS] Lan honetan harreman beharrizanen inguruko diagnostiko bat aurkezten da: prozedura etnografikoak erabiliz, Granadako eskola batean edukiak ikasi eta irakasteko antolatzen den gizarte- elkarrekintzan harreman beharrizanek ...
  • Thumbnail

   Gizarte-elkarrekintza eta harreman beharrizanak irakaste-ikaste prozesuetan Haur Hezkuntzan 

   Ortega Guerra, Carolina (2015-01-19)
   LABURPENA: Lan hau esku-hartzearen alorrean kokatzen da: harreman beharrizanen inguruko diagnostiko bat aurkezten da. Honen helburua da Haur Hezkuntzako 3 urteko gelan edukiak irakasteko eta ikasteko antolatzen den ...
  • Thumbnail

   Gizarte-elkarrekintza ingurunearen irakatsi eta ikasi prozesuan Lehen Hezkuntzan 

   Ugartetxea Burgoa, Ana Maria (2015-01-19)
   Lan honetan, elkarrekintzaren bidez irakasle batek ikasleengan ezagutzak eraikitzeko zer mekanismoren bidez lortzen duen aztertu da, laguntzak nola egokitzen dituen eta laguntzeari nola uzten dion ikertuz. Helburua, ...
  • Thumbnail

   Gizarteratu eta Laneratzeko Euskal Eredua 

   Bengoetxea Alkorta, Aitor; Echebarria Rubio, Ane; Morandeira Arca, Jon; Soto Gorrotxategi, Aratz (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2020)
   Gizarteratu eta Laneratzeko Euskal Eredua erreferente bihurtu da estatu eta Europa mailan desgaitasuna duten pertsonen laneratzean. Eredua Euskadiko gizarte ekimen publikoko erakundeek kudeatzen dute, zeintzuek sektorean ...