Now showing items 6190-6209 of 22091

  • Thumbnail

   E bitaminaren gehikuntza urdail-hesteetako in vitro digestioan: efektu antioxidatzailea edo prooxidatzailea? 

   Nieva Echevarría, Bárbara; Goikoetxea Osés, Encarnación; Guillén Loren, María Dolores (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2018)
   Lan honen helburua liho-olioaren urdail-hesteetako in vitro digestioan d,l-alfa-tokoferolaren gehitzeak (200, 2000 eta 20000 ppm) konposatu lipidikoen hidrolisian eta oxidazioan duen efektua aztertzea zen. Horretarako, ...
  • Thumbnail

   e-Círculo Literario aplicado en la clase de inglés. Una innovación educativa después del terremoto de 2016 en Ecuador 

   Villafuerte Holguín, Jhonny Saulo; Intriago Palacios, Eder; Romero Andonegui, Asier (Universidad de Guadalajara, 2017)
   El objetivo de este trabajo es presentar el e-Círculo Literario (e-CL) como innovación académica, y que parte del Círculo Literario convencional (CL), para lograr su adaptación técnica en una plataforma informática de fácil ...
  • Thumbnail

   E-learning y la calibración de ítems de test : teoría de respuesta al ítem versus calibración basada en juicios de expertos. Un estudio empírico 

   Arruabarrena Santos, Rosa (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2010-11-05)
   Hezinet es un sistema hipermedia adaptativo (SHA) para el aprendizaje de euskera basado en la realización de actividades implementadas mediante ítems. Desde 2001 el Grupo de Hipermedia y Multimedia de la UPV/EHU viene ...
  • Thumbnail

   E-Marketinari buruzko analisia: euskal arropa marken analisia 

   Rodríguez Ramírez, David (2017-03-06)
   [EN]People are using more and more Internet as a communication way. On the field of marketing that means that companies must integrate Internet on their marketing strategies. Because of that, marketing traditional views ...
  • Thumbnail

   E. U. Magisterio de Vitoria-Gasteiz. Plan general Practicum I. Comisión de prácticas, 21 de marzo de 2011 

   Arnal Gil, Javier Ignacio; Celorio Díez, Juanjo; Goikoetxea Piérola, Javier; Intxausti Gabilondo, Mª José; López de Sosoaga López de Robles, Alfredo; Llorente San Martín, Carmen (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2013)
   [ES]La adaptación de la Universidad Española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en los estudios universitarios que se advierte en su estructura (títulos de grado de cuatro años,) y que ...
  • Thumbnail

   E. U. Magisterio de Vitoria-Gasteiz. Plan general Practicum II. Comisión de prácticas, 21 de marzo de 2012 

   Arnal Gil, Javier Ignacio; Celorio Díez, Juanjo; Goikoetxea Piérola, Javier; Gómez Pintado, Ainhoa; Intxausti Gabilondo, Mª José; López de Sosoaga López de Robles, Alfredo; Rojo Robas, Vanesa; Ruiperez Calleja, Teresa; Ruiz Bikandi, Uri; Vizcarra Morales, María Teresa (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2013)
   [ES]El Módulo de Practicum se organiza en dos materias: Prácticas escolares (38 créditos ECTS), y Trabajo fin de grado (12 créditos ECTS). Las prácticas escolares se realizarán en los dos ciclos de Educación Infantil (0-3, ...
  • Thumbnail

   E. U. Magisterio de Vitoria-Gasteiz. Plan general Practicum III. Comisión de prácticas, 4 de julio de 2014 

   Arnal Gil, Javier Ignacio; Celorio Díez, Juanjo; Goikoetxea Piérola, Javier; Gómez Pintado, Ainhoa; Intxausti Gabilondo, Mª José; López de Sosoaga López de Robles, Alfredo; Rojo Robas, Vanesa; Ruiperez Calleja, Teresa; Ruiz Bikandi, Uri; Vizcarra Morales, María Teresa (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2014)
   [ES]Las Prácticas Escolares se realizarán en los dos ciclos de Educación Infantil (0-3, 3-6) y en los tres de Educación Primaria (1º-2º, 3º-4º, 5º-6º). Al tratarse de un Prácticum progresivo, cada estudiante cursa la materia ...
  • Thumbnail

   E. U. Magisterio de Vitoria-Gasteiz. Trabajo fin de grado (TFG). Comisión de prácticas, 1 de junio de 2012 

   Arnal Gil, Javier Ignacio; Celorio Díez, Juanjo; Gómez Pintado, Ainhoa; Intxausti Gabilondo, Mª José; López de Sosoaga López de Robles, Alfredo; Rojo Robas, Vanesa; Ruiz Bikandi, Uri; Vizcarra Morales, María Teresa (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2013)
   [ES]El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura de 12 créditos, que consiste en un proceso formativo con el que cada estudiante demostrará la adquisición de las competencias requeridas en el grado. El TFG supone «la ...
  • Thumbnail

   Eadem mutata resurgo 

   Sánchez-Mazas Ferlosio, Miguel (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 1985)
   ...
  • Thumbnail

   EAE eta Irlanda, Hezkuntza Bereziaren bi ikuspegi 

   Baseta Corpas, Amaia (2015-01-16)
   Aniztasun funtzionala duten pertsonen hezkuntzaren inguruko GALa da hau. Hezkuntzak arlo honetan izan duen ibilbidea ezagutu ostean, EAE eta Irlandako hezkuntza sistemak aztertzen dituena. Ikerketa lana da hau eta gaiaren ...
  • Thumbnail

   EAE-ko energia eolikoaren aprobetxamenduaren analisia 

   Basarrate Atxurra, Jon (2019-11-27)
   Laburpena: lan honen bitartez, EAE-ko energia eolikoaren aprobetxamenduaren inguruko ikerketa burutu da. Horretarako, Energiaren Euskal Erakundeak 2016. Urtean argitaraturiko datu energetikoa sakonki aztertu dira (argitaraturiko ...
  • Thumbnail

   EAE-ko udalen berdintasun politikak 2010-2015 urteen bitartean 

   Zendegi Zelaia, María (2017-11-16)
   Lan honen bitartez, EAEko udalerrietan berdintasun politiketan dagoen aktibotasun maila edo hobeto esanda udalek izan duten “proaktibotasuna” ikertzea nahi da. Kontzeptuak definitze aldera, ...
  • Thumbnail

   EAE-ren lurralde antolamendua joko-zelai. Instituzio juridikoak eta teoria berritzaileak 

   Esnaola Zubeldia, Ainhoa (2017-07-18)
   Lan honetan, lurralde antolamendurako formak nahiz demokrazian sakontzeko mugimendu herritzaileak abiapuntutzat hartuta, eta egungo marko juridikoari son eginda, geure lurrak etorkizunean jarraitu ditzakeen bide ezberdinen ...
  • Thumbnail

   EAEko energia elektrikoaren eskariaren analisi ekonometrikoa 

   Intxaurbe Alberdi, Iñaki (2014-09-09)
   Lan honen helburua, Euskal Autonomia Erkidegoko energia elektrikoaren etxebizitzen eskaeraren analisia egitea da, eta azterketa honetatik ondorio zehatzak atera eta hauek azaltzea. Azterketa hau egiteko, ekonomiari ...
  • Thumbnail

   EAEko etxebizitza-kooperatibak: argi eta ilunak 

   Etxezarreta Etxarri, Aitziber; Etxezarreta Etxarri, Enekoitz (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2007)
   Etxebizitza-Kooperatiben inguruko lan honen helburua, sektorearen azterketa xehatu bat aurkeztea baino, etxebizitzen eskurapenean mekanismo sozial partehartzaileagoek izan dezaketen lekua azpimarratzea da: kasu honetan, ...
  • Thumbnail

   EAEko haur eta gazteen aniztasuna, zifretan 

   Otero Gutiérrez, Beatriz; Mendoza Pérez, Karmele (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2017)
   Azkenaldiko migrazio-fenomenoek euskal errealitate soziokulturala aldatu dute. Gure gizarteko aniztasuna gero eta handiagoa da, eta orain arte izan ez ditugun erronkak jartzen dizkigu, kohesioarekin, integrazioarekin eta ...
  • Thumbnail

   EAEko klusterren bilakaera eta garrantzia: paperaren Klusterraren analisi aplikatua 

   Ormaechea Elola, Julen (2019-06-07)
   Euskeraz landutako EAEko klusterrei buruzko lana. Bertan kluster kontzeptuaren analisi sakon bat egiten da, Porterren diamantea nabamenduz. Bestalde, EAEko klusterren inguruko azterketa txiki bat egiten da, non, Euskadiko ...
  • Thumbnail

   EAEn 4. DBHko ikasleen euskara erabileran eragiten duten faktoreak 

   Guerenabarrena Urriolabeitia, Maite (2016-02-09)
   ...
  • Thumbnail

   EAEren eta Txinaren arteko harreman ekonomikoak: aukerak eta erronkak 

   Maiza Larrarte, José Antonio; Bustillo Mesanza, Ricardo (Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, 2012)
   Artikulu honen helburu nagusia da EAEren eta Txinaren arteko harreman ekonomikoak aztertzea: zein izan da harreman horien bilakaera eta zein egungo garrantzia? 80ko hamarkadatik Txinak lortu duen hazkunde ekonomiko biziaren ...
  • Thumbnail

   Early and late indications of item-specific control in a Stroop mouse tracking study 

   Bundt, Carsten; Ruitenberg, Marit F. L.; Abrahamse, Elger L.; Notebaert, Wim (PLoS ONE, 2018)
   Previous studies indicated that cognitive conflict continues to bias actions even after a movement has been initiated. The present paper examined whether cognitive control also biases actions after movement initiation. ...