Now showing items 1-20 of 192

  • Thumbnail

   A. Kardaberaz eta J. A. Mogel: literatur bizkaieraren lehen uneak testuen argitan 

   Salaberri Muñoa, Patxi (Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, 2004)
   ...
  • Thumbnail

   "ABC, edo Christinoen instructionea" (1571) 

   Salaberri Muñoa, Patxi (Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, 2010)
   ...
  • Thumbnail

   “Aditz bakarraren” teoria XIX. mendeko euskal gramatikagintzan 

   Gómez López, Ricardo (Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2006)
   [EN] In this paper I try to explain how the so called "theory of the only verb" was formulated and used by several Basque grammarians in the 19th century. That theory was first coined by the authors of the Grammaire génerale ...
  • Thumbnail

   Aditz-azpikategorizazioaren azterketa sintaxi partzialetik sintaxi osorako bidean. 100 aditzen azterketa, Levin-en (1993) lana oinarri hartuta eta metodo automatikoak baliatuz 

   Aldezabal Roteta, Izaskun (2004-04-01)
   En esta tesis se hace una propuesta inicial de las características léxicas necesarias para la definición de la subcategorización de un verbo, tomando como punto de partida el trabajo de Levin (1993), y haciendo uso de ...
  • Thumbnail

   Ahozko azalpena unibertsitatean, ezagutzak ebaluatzeko tresna bat baino gehiago 

   García Azkoaga, Inés Mª (Eukal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, 2007)
   [EU]Oro har, unibertsitateak oso denbora gutxi eskaintzen dio ahozko hizkuntza lantzeari, baina eskatu, gero eta gehiago eskatzen die ikasleei ahoz jardutea, bereziki gai jakin baten azalpenak emateko edo informazioa ...
  • Thumbnail

   Ahozkotasunaren irakaskuntza bigarren hezkuntzako testuliburuetan 

   García Azkoaga, Inés Mª; Diaz de Gereñu Lasaga, Leire; Imaz Gaztelurrutia, Ainhoa; Alegría Susperregui, Alaitz (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del Pais Vasco, 2010)
   [EN]Traditionally writing skills have been given priority in language teaching and so, oral skills have been put aside. However, during the last years many voices have asserted the importance of oral skills. Therefore, ...
  • Thumbnail

   Aipamen klasikoak Axularren “Gero” liburuan 

   Salaberri Muñoa, Patxi (Euskaltzaindia (www.euskaltzaindia.eus), 1998)
   ...
  • Thumbnail

   Aldaera sintaktikoak aditzaren fokalizazioan 

   Elordieta Alcibar, Arantzazu (IKER UMR 5478, 2009)
   [EU] Lan honetan aditza fokalizatu nahi dugunean euskararen zenbait aldaerak erakusten dituzten bi estrategia sintaktiko aztertuko ditugu: (1) aditz (trinko)aren bikoizketa eta (2) egin aditz betegarriaren txertatzea. ...
  • Thumbnail

   Alemanetik euskaratutako haur- eta gazte-literatura: zuzeneko nahiz zeharkako itzulpenen azterketa corpus baten bidez 

   Zubillaga Gómez, Naroa (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2014-05-12)
   Tesiak alemanetik euskaratutako haur- eta gazte-literatura du aztergai, beraz, bi ikergai batzen dira: haur- eta gazte-literatura generoa, batetik eta, alemana/euskara hizkuntza-konbinazioa, bestetik. Arreta berezia eskaini ...
  • Thumbnail

   La aportación de W. von Humboldt a la gramática vasca 

   Gómez López, Ricardo (Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, 1996)
   [EN] The aim of this paper is to introduce the main contributions of Humboldt to the study of the Basque grammar. His methodological innovations and the influence he had on european linguists are pointed out, the grammatical ...
  • Thumbnail

   Aramaioko hizkuntz ondareaz 

   Salaberri Muñoa, Patxi (Euskaltzaindia (www.euskaltzaindia.eus), 1995)
   ...
  • Thumbnail

   [Aramaioko] hizkuntz errealitateaz 

   Salaberri Muñoa, Patxi (Ediciones El Carmen (KARMEL), 1995)
   ...
  • Thumbnail

   Argudiozko testu genero baten azterketa eta esperimentazio didaktikoa 

   Ibarra Atuxa, Maite Jaione (2017-07-04)
   Tesi hau hizkuntzaren didaktika arloan kokatzen da eta Genevako eredua jarraitzen duen sekuentzia didaktiko baten esperiementazioan datza, zuzendariari gutunak testu-generoa lantzen duena, hain zuzen ere. Zentzu honetan ...
  • Thumbnail

   La argumentación 

   García Azkoaga, Inés Mª (Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, 1999)
   [ES] Reseña bibliográfica de la obra La argumentación, traducción de la edición francesa: L´Argumentation, de Christian Plantin en la que el autor ofrece una panorámica de cuál ha sido la evolución de las principales ...
  • Thumbnail

   Astarloaren Discursos filosóficos: iturrak eta axiomak 

   Gómez López, Ricardo (IKER UMR 5478, 2004)
   Astarloa's Discursos filosóficos is the most extensive and detailed apology of the Basque language as the first language of mankind. The text was finished in 1805 but the first edition was published in 1883. In this paper ...
  • Thumbnail

   Astarloaren ekarpena euskal gramatikaren ikerketetan 

   Gómez López, Ricardo (Euskaltzaindia, 2002)
   [EN] This paper explores a lesser-known aspect of Basque linguist Pablo Astarloa, namely, his contribution as grammarian. Astarloa is better known for his hypothesis that Basque language was humankind’s first language and, ...
  • Thumbnail

   Astarloaren sintaxia eta hitz ordena naturala 

   Gómez López, Ricardo (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2012)
   [EN] This paper examines the syntactic ideas of Pablo Pedro Astarloa (1752-1806) as he explained in his Discursos filosóficos sobre la lengua primitiva (1805), and tries to put them in the context of the debate between ...
  • Thumbnail

   Axular Jekyll, Axular Hyde 

   Salaberri Muñoa, Patxi (Euskaltzaindia (www.euskaltzaindia.eus), 2005)
   ...
  • Thumbnail

   Axularen prosa erretorikaren argitan 

   Salaberri Muñoa, Patxi (1997-01-23)
   La presente tesis doctoral ofrece un estudio de la prosa euskerica del libro ascético gero (Burdeos, 1643) del escritor navarro "axular" en base a los principios generales establecidos y teorizados por la retórica clásica ...
  • Thumbnail

   Axularren "Gero" liburuaren ale kasi birjinaleko 'M' pleguaz 

   Salaberri Muñoa, Patxi (Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 2007)
   [EUS] Aurreko mendeetako Euskal Literaturak aukera gutxi izan du liburuak irarkolan ezagutu ohi duen prozesuaz mintzatzeko; eta are gutxiago, idazleek bertara eramandako bertsioen eta ondoko zuzenketen berri ...