Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak 2 

   Krajewska, Dorota Urszula (2017-12-18)
   Tesi honen helburua da euskararen sintaxi diakronikoari ekarpena egitea. Bi gai hauek dira analisien ardatz: (1) izenaren eta modifikatzaileen arteko hitz-ordena: perpaus erlatiboetan, -ko atzizkiarekin eta genitiboarekin, ...