Now showing items 39-58 of 104

  • Thumbnail

   Estudio de word embeddings y métodos de generación de meta embeddings 

   García Ferrero, Iker (2018-10-15)
   El objetivo general de este proyecto es el de evaluar diferentes word embeddings y diferentes técnicas para tratar de mejorar el rendimiento de los word embeddings originales. Para ello hemos escogido una serie de word ...
  • Thumbnail

   Euskarazko zuzentzaile gramatikal neuronala 

   Méndez Amuchategui, Ariane (2020-12-04)
   Proiektu honetan ikasketa sakoneko teknikak erabiltzen dira, Transformer izeneko arkitektura neuronala zehazki, euskarazko errore gramatikalak automatikoki zuzendu ahal izateko. Itzulpen automatikoko hurbilpen bat erabilita, ...
  • Thumbnail

   ExerClick: aplicación móvil para el seguimiento de ejercicios en clase 

   Núñez Marcos, Adrián (2015-10-15)
   Se ha implementado la aplicación para el seguimiento de ejercicios en el aula llamada exerClick. Es una aplicación multiplataforma para móviles, evaluada en Android y en iOS y adaptada a esos sistemas gracias a la plataforma ...
  • Thumbnail

   Extracción de conocimiento operativo a partir de descripciones en lenguaje natural 

   Arburua Sagastibeltza, Ane (2020-12-04)
   Este proyecto fin de grado se enmarca en un proyecto de investigación que trata de obtener conocimiento sobre procesos de fabricación realizados por personas, a partir de las descripciones en lenguaje natural que estas ...
  • Thumbnail

   Ezagutza baseak itzultzaile neuronaletan 

   Calleja Pérez, Jesús Javier (2020-12-04)
   Proiektu honetan itzulpen automatikoko sistemetan kanpoko ezagutza sartzea aztertzen da gaur egungo arloaren egoeraren arkitekturan, Transformerran, itzulpenak hobetzeko asmoz. Testuetan maiz agertzen ez diren hitzak, ...
  • Thumbnail

   Fleet programazio lengoaia 

   López Lajas, Aritz (2018-10-15)
   Fleet sintaktikoki C lengoaiaren antzekoa den helburu orokorreko programazio lengoaia inperatiboa da. Honen konpiladoreak LLVM eta ANTLR4 liburutegiak erabilitzen ditu kodea hainbat plataforma desberdinetarako konpilatu ...
  • Thumbnail

   Flight delay forecast due to weather using Data Mining 

   Arteche Simmons, Adrián (2015-10-15)
   A Data Mining model that is able to predict if a flight is going to leave late due to a weather delay. It is used, to be able to get a later connection if you have a connecting flight.
  • Thumbnail

   Galderen sorkuntza ikasketa sakoneko tekniken bidez 

   Urra Gorospe, Maite (2019-10-17)
   Proiektu honetan ikasketa sakoneko tekniken bidezko galderen sorkuntza egiten da, galderen sorkuntzak alde pedagogikotik dakarren motibazioarengatik bultzatuta. Ikasketa sakonean oinarritutako metodoak ondo ulertzeko ...
  • Thumbnail

   Generación de patrones de costura a medida mediante Kinect y Makehuman 

   Aldabaldetrecu Orús, Carla (2016-10-26)
   This document corresponds to the End of Bachelor's Project Report (Memoria del Proyecto de Fin de Grado), Generation of sewing patterns using the Kinect and MakeHuman, developed for the Faculty of Computer Engineering at ...
  • Thumbnail

   Generación de preguntas sobre un texto 

   Alfaro Paitamala, Daniel Augusto (2016-10-27)
   Este Proyecto tiene como objetivo principal la generación de preguntas a partir de un texto, las preguntas obtenidas serán a nivel de sentencia, para ello se ha creado dos programas, cada uno de estos programas es capaz ...
  • Thumbnail

   Generación procedural de ciudades 

   Vázquez López, Iker (2013-09-25)
   El programa desarrollado en el presente Proyecto de Fin de Grado, genera una ciudad a partir de los sistemas denominados L-systems. Es capaz de, definiendo una gramática, crear una red de carreteras que se asemeje a la ...
  • Thumbnail

   Generación procedural de variaciones en modelos 3D 

   Santesteban Garay, Igor (2017-11-27)
   El problema de partida de este proyecto es el de trasladar al mundo virtual la variabilidad que presentan los objetos del mundo real. Esta variabilidad juega un papel fundamental en la creación de escenas realistas, ...
  • Thumbnail

   Generación procedural de vegetación 

   Piérola Azanza, Gonzalo (2018-10-15)
   ...
  • Thumbnail

   Grafoen bistaratzea eta edizioa 

   Arrieta Díaz, Unai (2017-11-27)
   Proiektu honen helburu nagusia LiDom Builder sistemak sortzen duen domeinu-moduluaren ontologia grafo-egitura bat erabiliz bistaratzea eta editatzea ahalbidetzen duen web-aplikazio bat garatzea da. Ontologia hori ...
  • Thumbnail

   Hitz adiera desanbiguazio multimodala ikasketa sakona erabiliz 

   Elu Etxano, Aitzol (2018-10-15)
   Lan-proiektuaren helburu nagusia Hitz-Adiera Desanbiguazioa (HAD) ezabatzeko informazio multimodalaren erabilpena aztertzea da. Funtsean, ikasketa sakoneko teknikak erabili dira bi helburu nagusiekin. Batetik, hitz, irudi ...
  • Thumbnail

   Hitz adiera desanbiguazio neuronala 

   Murua Larrarte, Josu (2020-12-04)
   Testu batetik hitz bat hartuta, hitz horrek zer esanahi duen edo zein den hitz horri dagokion adiera erabakiko duen ikaskuntza sakon eta sare neuronaletan oinarritutako sistemabat garatu da proiektu honetan. Sistema aurretik ...
  • Thumbnail

   Hizkuntzaren prozesamendurako teknikak irakaskuntza arloan: galdera sortzaile automatikoa 

   Madrazo Azpiazu, Jon (2013-09-25)
   Proiektu honen helburua hizkuntzaren prozesamendurako tresnek irakaskuntza arloan izan dezaketen erabilgarritasuna aztertzea da. Konkretuki, irakaskuntza materialen sorkuntzan laguntza handia eskaini dezake gaur ...
  • Thumbnail

   Ikasketa automatiko teknikak Super Mario bideo-jokoan 

   Zabala Echarri, Iker (2020-12-04)
   Proiektu honetan hainbat errefortzu bidezko ikasketa automatiko teknika aplikatzen dira urteetan zehar nola eboluzionatu duten ikusteko. Super Mario (NES) bideo-jokoa erabiliko da ikusmen bidez ikasteko.
  • Thumbnail

   Iluminación basada en la física para gráficos por computador 

   Yerga Gutiérrez, Eritz (2018-10-15)
   El objetivo principal de este proyecto es el estudio de los modelos de iluminación basados en física para los gráficos por computador e implementación de algunos de ellos en una aplicación de gráficos en tiempo real. Para ...
  • Thumbnail

   Interactive and collaborative creation of stories 

   Castaño Pérez, Olatz (2016-10-26)
   Esta memoria contiene la definición de una estructura capaz de guardar historias de una manera comprensible y coherente, que facilitará la investigación y el desarrollo de software. También contiene la implementación de ...