© Miren Azkarate
© Elixabete Perez Gaztelu
© Euskaltzaindia
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como © Miren Azkarate © Elixabete Perez Gaztelu © Euskaltzaindia