Show simple item record

dc.contributor.advisorComellas Colome, Jaume
dc.contributor.authorInchausti Eceiza, Maite
dc.date.accessioned2015-03-30T15:31:59Z
dc.date.available2015-03-30T15:31:59Z
dc.date.issued2015-03-30
dc.identifier.otherTFG 2014-163
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/14802
dc.description.abstract[EN]For a good development of elastic optical networks, the design of flexible optical switching nodes is required. This work analyses the previously proposed flexible architectures and, based on the most appropriate, which is the Architecture on Demand (AoD), proposes a specific configuration of the node that includes spatial and spectral switching and the wavelength conversion functionality with a low blocking probability and the minimum amount of modules; the characteristics of the traffic that the designed node is able to cope with are specified in the last chapter. An evaluation of the designed node is also done, and, compared to the other architectures, it is shown that the Architecture on Demand gives better results than others and that it has a higher potential for future developments.es
dc.description.abstract[CA]Per a un bon desenvolupament de les xarxes òptiques elàstiques, es requereix el disseny de nodes de commutació òptiques flexibles. Aquest treball analitza les arquitectures flexibles proposades anteriorment i, basant-se en la més adequada, es a dir, en l'arquitectura sota demanda (AoD), proposa una configuració del node que inclou commutació espacial i espectral i la funcionalitat de conversió de longitud d'ona amb una baixa probabilitat de bloqueig i la quantitat mínima de mòduls; les característiques del tràfic al que el node dissenyat és capaç de fer front s'especifiquen al final. També es fa l’avaluació del node dissenyat, i, en comparació amb les altres arquitectures, es demostra que l'arquitectura sota demanda dóna millors resultats que les altres i que té un major potencial per futurs desenvolupaments.es
dc.description.abstract[ES]Para un buen desarrollo de las redes ópticas elásticas, se requiere el diseño de nodos de conmutación ópticas flexibles. Este trabajo analiza las arquitecturas flexibles propuestas anteriormente y, basándose en la más adecuada, es decir, en la arquitectura bajo demanda (AoD), propone una configuración del nodo que incluye conmutación espacial y espectral y la funcionalidad de conversión de longitud de onda con una baja probabilidad de bloqueo y la cantidad mínima de módulos; las características del tráfico al que el nodo diseñado es capaz de hacer frente se especifican al final. También se hace la evaluación del nodo diseñado, y, en comparación con las otras arquitecturas, se demuestra que la arquitectura bajo demanda da mejores resultados que los demás y que tiene un mayor potencial para futuros desarrollos.es
dc.description.abstract[EU]Sare optiko elastikoen garapen egokia eman dadin, beharrezkoa da kommutazio nodo optiko malguen diseinua. Lan honek aurrez proposatu diren arkitektura malguak aztertzen ditu eta, egokienean oinarrituz, hau da, eskarien menpeko arkitekturan (AoD), leku eta espektro kommutazioa eta uhin luzera bihurketa funtzionalitatea biltzen dituen nodoaren konfigurazio bat proposatzen da, blokeatzeko probabilitate baxuarekin eta gutxieneko modulu kantitatearekin; diseinatutako nodoak aurre egin diezaioken trafikoaren ezaugarriak bukaeran zehazten dira. Diseinatutako nodoaren ebaluazioa ere egiten da, eta, beste arkitekturekin konparatuz, eskarien menpeko arkitekturak emaitza hobeak ematen dituela eta etorkizuneko garapenetarako potentzial handiagoa duela erakusten da.es
dc.language.isoenges
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses
dc.subjectswitching nodees
dc.subjectarchitecture on demandes
dc.subjectelastic optical networkses
dc.titleDesign and evaluation of an optical switching nodees
dc.title.alternativeKommutazio nodo optiko baten diseinu eta ebaluazioaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.contributor.degreeGrado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación;; Telekomunikazio Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record