Show simple item record

dc.contributor.advisorIruskieta Quintian, Mikeles
dc.contributor.authorGoitia Azpiri, Naiaes
dc.contributor.otherE.U. MAGISTERIO -BILBAOes
dc.contributor.otherBILBOKO IRAKASLEEN U.E.es
dc.date.accessioned2016-03-16T18:52:12Z
dc.date.available2016-03-16T18:52:12Z
dc.date.issued2016-03-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/17679
dc.description.abstract[eus] Jakina da eskolan arrakasta izateko hizkuntzaren erabilera aldagai garrantzitsua dela. Hori horrela, lan honetan 4-7 urte bitarteko hamabi neska mutilen jariotasuna eta lexikoaren ezagutza aztertzen dira. Betiere, kontuan izanda haur horien ama hizkuntza ezberdina dela, hots, euskara edota erdara (atzerriko edozein hizkuntza). Helburua herriko hizkera lagunartean (eskolan) bertan gauzatzen dela frogatzea da. Horretarako, haur hauek galdetegi baten bidez elkarrizketatu dira. Jarraian transkribatu eta honen azterketa linguistikoa egin da, jariotasuna eta lexiko aztertuz. Azkenik, konparaketa taulez baliatuz galdetegietako emaitzak aztertu dira eta zenbait haurrek hitz egiterako orduan erakusten duten jariotasuna handitu ahal izateko eskolan lantzeko zenbait proposamen egin dira.es
dc.description.abstract[es] Es sabido que el uso de lenguaje es una variable importante para tener éxito en la escuela. Por eso, en este trabajo se han examinado la fluidez y el conocimiento de niños y niñas de entre 4-7 años. Siempre teniendo en cuenta que la lengua materna es diferente, pudiendo ser euskara o cualquier otra lengua extranjera. El objetivo es probar que el dialecto del pueblo se materializa entre amigos (en la escuela). Para ello, estos niños y niñas han sido entrevistados mediante un cuestionario. Seguidamente la entrevista ha sido transcrita y se ha hecho un examen lingüístico, centrándose en la fluidez y el léxico. Para finalizar, se han analizado los resultados de los cuestionarios mediante tablas comparativas y se han propuesto unos ejercicios para mejorar la fluidez de los niños y niñases
dc.description.abstract[en] It is known that the use of language is an important variable to succeed in school. Therefore, in this work are examined the fluency and knowledge of children aged 4-7 years. Always bearing in mind that the mother tongue is different and may be Basque or any other foreign language. The aim is to prove that the dialect of the people materializes between friends (in school). To do this, these children were interviewed using a questionnaire. Then the interview was transcribed and has become a linguistic examination, focusing on fluency and vocabulary. Finally, we have analyzed the results of questionnaires by comparative tables and exercises have been proposed to improve the fluidity of children.es
dc.language.isoeuses
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.subjectlexikoaes
dc.subjectama hizkuntzaes
dc.subjectjariotasunaes
dc.subjecthizkuntzaren erabileraes
dc.titleOndarroako haurren jariotasuna eta lexikoaren azterketaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.date.updated2015-05-28T16:30:49Zes
dc.language.rfc3066eses
dc.rights.holder© 2015, la autoraes
dc.contributor.degreeGrado en Educación Infantiles
dc.contributor.degreeHaur Hezkuntzako Graduaes
dc.identifier.gaurassign19655-668685es


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record