Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115534,81%1,47
2author_keyword:Merino Hernández, Santiago2213,92%0,00
3author_keyword:Aberasturi Lauzurika, Fernando148,86%0,00
4author_keyword:Calvo Vérgez, Juan127,59%0,00
5author_keyword:Chaves Ávila, Rafael127,59%0,00
6dateIssued_keyword:2005127,59%0,00
7language_keyword:spa127,59%0,00
8author:(Merino Hernández, Santiago)85,06%0,00
91"'`--74,43%0,86
101)74,43%0,86

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
158100,00%0,00