Now showing items 21-34 of 34

  • Thumbnail

   Goi-nafarrera arkaiko eta zaharra: azterketa eta testuak 

   Reguero Ugarte, Urtzi (2017-07-19)
   Tesi honetan, 1750. urte aurretik idatzi ziren goi-nafarrerazko lekukotasun ezagun guztiak jaso ditugu, eta bi helburu nagusi ditu gure lanak: batetik, filologiaren lan-tresnak erabiliz testuen edizio fidagarriak eskaintzea ...
  • Thumbnail

   Hacia una edición crítica del manuscrito Lazarraga 

   Gómez López, Ricardo; Urgell Lázaro, Blanca (Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, 2010)
   [EN] In this article we are offering the initial approach to the edition of the Lazarraga manuscript (c. 1564) that a team of philologists from the University of the Basque Country is now carrying out. After summarising ...
  • Thumbnail

   Hitzaurrea hizkuntzak ikasteko euskal gramatika zaharretan XIX. mende erdialdetik XX. mende hasierara 

   Dueso Domenech, Eneritz (2018-12-03)
   Euskal gramatika zaharren hitzaurreak aztertzen ditu lan honek: XIX. mende erdialdetik XX. mendeko lehen herenera arte, hizkuntzak ikasteko tresna izateko argitaratu ziren gramatiketako sarreren ezaugarriak zeintzuk diren ...
  • Thumbnail

   Las ideas lingüísticas de Juan Mateo Zabala: El verbo regular vascongado del dialecto vizcaíno (1848) 

   Gómez López, Ricardo (Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, 2008)
   [ES] La obra gramatical de Zabala (1848) sólo ha merecido la atención de los vascólogos desde la dialectología (Zuazo 1988) y por su contribución al surgimiento del dialecto vizcaíno literario (Urgell 2001) o del hipervizcaíno ...
  • Thumbnail

   Los inicios de la vascología en Holanda: El Essai de grammaire de la langue basque de Willem J. van Eys (1865, 1867) 

   Gómez López, Ricardo (UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2002)
   [ES] Mi aportación a este homenaje al eminente vascólogo Rudolf P. G. de Rijk pretende examinar los primeros trabajos dedicados enteramente a la lengua vasca escritos por un autor holandés. Se trata del "Essai de grammaire ...
  • Thumbnail

   Joanes Erauskinen aditz taulak: azterketa gramatikografiko eta linguistikoa 

   Reguero Ugarte, Urtzi; Gómez López, Ricardo (UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua, 2016)
   [EN] In this work we study some verb charts written in Basque and Spanish by Joanes Erauskin in the first middle of the 18th century. Our study is composed of two viewpoints: grammaticographic and linguistic. We look for ...
  • Thumbnail

   Larramendiren gramatika eta gramatikagintzaren historia 

   Gómez López, Ricardo (1991)
   [EN] This paper deals with Larramendi’s Basque Grammar (1729) and tries to place it in the 18th century Grammatical Tradition. In section 1, some trends of Western Grammar and Larramendi’s knowledge of them are shown. In ...
  • Thumbnail

   Materiales vascos del legado de Wilhelm von Humboldt: la relevancia de Astarloa y el Plan de Lenguas 

   Gómez López, Ricardo; Hurch, Bernhard; Kerejeta, María José (Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2007)
   [EN] Although Astarloa’s Plan de Lenguas remains lost, a copy of a fragment of the manuscript was found among the papers of the Humboldt legacy. In this article the history of Plan de Lenguas is delineated, and then we ...
  • Thumbnail

   Objektu-komunztadura XIX eta XX. mendeetako euskal gramatiketan 

   Gómez López, Ricardo (UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2001)
   [EUS] Lan honek XIX. eta XX. mendeetako euskal gramatikagintzan objektu-komunztadura nola ulertu eta aztertu izan den azaldu nahi luke. Astarloaren aurreneko analisi morfemikotik abiatuta (§1) eta gramatika orokorreko ...
  • Thumbnail

   Partizipioa erlatiboa zenekoa: partizipio kategoria XIX. mendeko zenbait euskalariren lanetan 

   Gómez López, Ricardo (UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, 2015)
   [EUS] Lerro hauen helburua XIX. mendeko hiru euskalarik (Pablo Pedro Astarloak, Wilhelm von Humboldtek eta Willem Jan van Eysek) partizipio kategoriaren barruan -(e)n erlatibozko atzizkidun adizkiak ere sartu zituztela ...
  • Thumbnail

   Presencia e influencia del castellano en el manuscrito Lazarraga 

   Gómez López, Ricardo (Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, 2011)
   [EN] The objective of this work is to introduce and analyse, on one hand, the texts in Castilian Spanish, complete or fragmentary, that are present in the Lazarraga manuscript: poems written in Spanish or alternating Spanish ...
  • Thumbnail

   Textos antiguos vascos en Internet 

   Bilbao Telletxea, Gidor; Gómez López, Ricardo (2014)
   [EN] This article presents and evaluates the different projects developed so far with the aim of facilitating access to old Basque texts on the Internet, the concept of “old Basque text” meaning a text not necessarily ...
  • Thumbnail

   XIX. mendeko euskal gramatikagintzari buruzko ikerketak 

   Gómez López, Ricardo (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2007)
   [EN] This PhD thesis deals with eight issues in the History of 19th-Century Basque Grammaticography. The work undertaken is within the area of Linguistic Historiography; and more exactly, it deals with the history of ...
  • Thumbnail

   XVIII. mendeko aditz taula batzuk: Joanes Erauskinen eskuizkribua 

   Gómez López, Ricardo (UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua, 2015)
   [EUS] Artikulu honetan gaur arte argitaratu gabe egon den eskuizkribu bat ezagutzera eman nahi dut, ene ustez Joanes Erauskin apaiz gipuzkoarrak (1681-1752) idatzia, dirudienez XVIII. mendearen erdialdean. Eskuizkribuak ...