Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   Euskararen morfologia historikorako: artikuluak eta erakusleak 

   Manterola Agirre, Julen (2015-06-19)
   Euskal artikuluaren bilakaeraren analisi diakroniko bat egin dut. Horren barrenean, deklinabide mugatuaren berreraiketa morfologikoa egin dut, batetik, eta artikuluaren erabileraren deskripzio historiko bat, bestetik.Artikuluak ...
  • Thumbnail

   Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak 2 

   Krajewska, Dorota Urszula (2017-12-18)
   Tesi honen helburua da euskararen sintaxi diakronikoari ekarpena egitea. Bi gai hauek dira analisien ardatz: (1) izenaren eta modifikatzaileen arteko hitz-ordena: perpaus erlatiboetan, -ko atzizkiarekin eta genitiboarekin, ...