Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak 2 

   Krajewska, Dorota Urszula (2017-12-18)
   Tesi honen helburua da euskararen sintaxi diakronikoari ekarpena egitea. Bi gai hauek dira analisien ardatz: (1) izenaren eta modifikatzaileen arteko hitz-ordena: perpaus erlatiboetan, -ko atzizkiarekin eta genitiboarekin, ...
  • Thumbnail

   Evaluative Adjectives as a Window onto Inner-Aspect 

   Leferman, Bryan John (2017-05-23)
   This thesis proposes that Evaluative Adjectives (EAs) (brave, intelligent, rude) are stative causative predicates that undergo the causative alternation just as many verbs do (break). It is argued that EAs syntactic and ...