Show simple item record

dc.contributor.advisorLucas Múgica, José Francisco
dc.contributor.authorJiménez Arrieta, Olaia
dc.date.accessioned2018-03-16T10:12:27Z
dc.date.available2018-03-16T10:12:27Z
dc.date.issued2017-06-21
dc.date.submitted2017-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/25734
dc.description617 p.es_ES
dc.description.abstractTesiaren helburu nagusia da Euskal Herriko hiri hezitzaile (HH) egitasmoen esperientzia, ikuspegia eta garapenmoduak ezagutzea. Ikusi ahal izateko finean egitasmoek gizarte berrikuntzari egiten dioten ekarpena.Euskal Herriko 10 herri eta hiri hezitzaile dira aztergai. Metodologia kualitatiboa erabili da, kontuan izanik gizartefenomeno hauen errealitatea giza eraikuntza dela. Hiru fasetako diseinu malgua eginda. Ikerketa teknikeidagokionean, sakoneko elkarrizketak, eztabaida taldeak eta dokumentuak eta web orriak aztertu dira.Ondorio nagusienei erreparatuta esan, HH egitasmoen aldaera ezberdinak ikusi dira: joera induktiboa edo botton-uplogikari lotuagoa; deduktiboa edo top-down logikatik hurbilagoa eta logika biak integratzen dituena. Hauetanemandako baldintzak eta lidergoa izaera bereizgarriak izan dira. HHen dimentsio hezitzailearen garapenerakoprograma ezberdinak sortu diren arren, hezkuntza formalari bereziki zuzenduak izan dira, osagarritasuna bilatu nahida. Hezkuntza ikuspegiari dagokionean, Udalen eskuduntzak eragin nabarmena erakutsi dute hezkuntzan eskuhartzeko orduan. HHen filosofiak hezkuntzaren ikuspegi zabalago batetik aritzeko aukera ematen du eta errealitateaeraldatzearekin, erantzunkidetasunarekin eta hiritarren garapenarekin lotzen da.Hiriaren konplexutasuna eta burokrazia oro har komunitatera irekitzeko eragozleak izan dira. Parte hartzea berriz,mugatua eta mugatzailea. Mugatua, parte hartzea jardun komunikatibo soil bezala erabili delako; eta mugatzailea,hiritar eredu bati aukera eskaintzen diolako soilik.Egitasmoen garapenean ebaluazioa gero eta funtsezkoagoa dela ikusirik, Ebaluazioaren kultura garatzeko beharraantzeman da. Egitasmoen sozializazioa lotu gabeko hari-muturra da orokorrean.Gizarte berrikuntza, gizarteko beharrei erantzuna emateko ideia edo bide berria dela ulertzen da, gizarte justuagoabaten mesedetan. Aipagarriak dira eremu ezberdinetan gizarte berrikuntzari egindako ekarpenak nahiz eta horrenkontzientziarik ez izan. Esaterako, estrategia eta antolakuntzan; hezkuntza ikuspegian eta praktikan, etaharremanetan.es_ES
dc.language.isoeuses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.subjecteducational theory and methodses_ES
dc.subjectteoría y métodos educativoses_ES
dc.titleEuskal Herriko herri eta hiri hezitzaileen errealitatearen analisia erakunde eta komunitate ikuspegitik. Praktika onen ekarpena gizarte berrikuntzaries_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.holderAtribución 3.0 España*
dc.rights.holder(cc)2017 OLAIA JIMENEZ ARRIETA (cc by 4.0)
dc.identifier.studentID303144es_ES
dc.identifier.projectID18213es_ES
dc.departamentoesMétodos de investigación y diagnostico en educaciónes_ES
dc.departamentoeuHezkuntzako ikerkuntza eta diagnosi metodoakes_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución 3.0 España