Show simple item record

dc.contributor.advisorZabala Unzalu, Miren Igone
dc.contributor.advisorGojenola Galletebeitia, Koldobika
dc.contributor.advisorIruskieta Quintian, Mikel
dc.contributor.authorAlkorta Agirrezabala, Jon
dc.date.accessioned2020-01-17T11:09:34Z
dc.date.available2020-01-17T11:09:34Z
dc.date.issued2019-12-04
dc.date.submitted2019-12-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/38588
dc.description243 p. (eusk) 139 p. (eng.)es_ES
dc.description.abstractTesi-lan honetan, hizkuntzalaritza aplikatuaren ikuspegitik, euskarazko sentimendu analisian lehenurratsak egin dira. Bi helburu nagusi egon dira tesi-proiektuan. Alde batetik, sentimendu analisia egitekooinarrizko baliabideak sortu ditugu euskararentzat. Zehatz esanda, Euskarazko Iritzi Corpusa, Sentitegiizeneko euskarazko sentimendu lexikoia eta dokumentu-mailako sentimendu sailkatzailea garatu ditugu.Corpusak sei domeinuetako 240 iritzi-testu biltzen ditu. RST hurbilpenaz baliatuta, corpusekodiskurtso-informazioa etiketatuta dago. Gainera, iritzi-testuen orientazio semantikoa ere etiketatuta dago.Sentimendu lexikoiari dagokionez, 1.237 hitzez osatuta dago eta bertako sarrerek -5 eta +5 artekosentimendu balentzia dute. Sentimendu lexikoia sortzeko itzulpen metodologia zehatz bat jarraitu dugu.Azkenik, dokumentu mailako sentimendu sailkatzailea ere garatu dugu. Tresnaren oinarrian aurretikaipatu dugu sentimendu lexikoia dago eta, horretaz gain, baditu beste zenbait erregela ere.Beste aldetik, sentimendu analisiaren lanketa teoriko bat ere egin dugu. Sentimendu sailkapena lexikoianoinarrituz egin nahi bada, hitzen sentimendu balentzia jakitearekin ez da nahikoa, izan ere, testuetanbadaude zenbait fenomeno hitz horien sentimendu balentzia eragiten dutenak. Horiei testuinguruzkobalentzia aldatzaileak deitzen zaie eta horiek euskaran nola agertzen diren landu dugu. Gramatika mailabakoitzeko balentzia aldatzaile mota bat landu dugu: fonologian, bustidura adierazkorra; morfologian,morfemak; sintaxian, ezeztapen-markak eta, azkenik, diskurtsoan, diskurtso erlazioak eta unitate zentrala.Emaitzek erakusten dutenez, balentzia aldatzaileek hitzen edo sintagmen sentimendu balentzia indartuedo ahuldu egiten dute. Ahultze horren intentsitatearen arabera, sentimendu balentziaren zeinuan aldaketagerta liteke, positiboa dena negatibo bilakatuz edo alderantziz. Azkenik, kasu batzuetan, balentziaaldatzaileak ez du eraginik sortzen.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.language.isoeuses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.subjectautomated documentationes_ES
dc.subjectcomputational linguisticses_ES
dc.subjectdocumentación automatizadaes_ES
dc.subjectlingüística computacionales_ES
dc.titleSentimenduen analisi automatikorantz: oinarrizko baliabideen sorkuntza eta hizkuntza maila ezberdinetako balentzia-aldatzaileen identifikazioaes_ES
dc.title.alternativeTowards the automatic analsis of sentiments in Basque: the creation of basic resources and the identification of valence shifters in different language levelses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.holderAtribución 3.0 España*
dc.rights.holder(cc)2019 JON ALKORTA AGIRREZABALA (cc by 4.0)
dc.identifier.studentID578043es_ES
dc.identifier.projectID16357es_ES
dc.departamentoesDidáctica de la Lengua y la Literaturaes_ES
dc.departamentoeuHizkuntzaren eta literaturaren didaktikaes_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución 3.0 España