Show simple item record

dc.contributor.authorMunarriz Ibarrola, Amaia
dc.date.accessioned2020-01-17T19:24:18Z
dc.date.available2020-01-17T19:24:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationEkaia N. Extra : 191-208 (2018)
dc.identifier.issn0214-9001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/39001
dc.description.abstractArtikulu honetan Hizkuntzen antolaketa burmuin elebidunean: gaztela-nia-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketa [1] tesiaren emaitza nagusiak aur-kezten dira. Tesi horren xedea da hizkuntzak eta hizkuntza-osagaiak elebidunen bur-muinean nola antolatzen diren ezagutzea, eta horretarako gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketa egin da. Artikulu honetan aurkezten da nola azaleratzen diren hizkuntza-arazoak bi hizkuntzetan hiztegian eta maila morfosintaktikoan. Emai-tzek erakutsi dute afasiak ez diela eragin hizkuntza-osagaiei modu berean; maila se-mantikoaren eta fonologikoaren artean disoziazioak daude, eta baita egitura morfo-sintaktiko batzuen kasuan ere. Halaber, arazoak ez dira maila berekoak euskaraz eta gaztelaniaz, morfosintaxian aurkitutako alde kualitatiboek eta maila lexikoko alde kuantitatiboek erakutsi dutenez. Oro har, emaitzek berresten dute hizkuntzak eta hiz-kuntza-osagaiak hein batean bereizita daudela elebidunen burmuinean.; The aim of this article is to present the main findings of the dissertation Language organisation in the bilingual brain: a case study on Spanish-Basque bilin-gual aphasia [1]. The goal of that dissertation is to move towards an understanding of how languages and linguistic components are organised in the bilingual brain by means of a case study of a Spanish-Basque bilingual with aphasia. In this paper, we present language difficulties arising at the lexical and morphosyntactic level in both languages. The results reveal that the brain lesion does not impair linguistic levels in the same manner; dissociations were observed between the semantic and the lexical levels, and also within certain morphosyntactic structures. Additionally, the impairment does not affect Spanish and Basque to the same extent. This is evidenced by qualitative differ-ences at the morphosyntactic level and by quantitative differences at the lexical level. These results support the distinction of languages and linguistic components in the bi-lingual brain.
dc.language.isoeus
dc.publisherServicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleHizkuntzak burmuin elebidunean; zer erakusten du gaztelania-euskara elebidun afasiko baten kasu-azterketak?
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.rights.holder© 2018, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua
dc.identifier.doi10.1387/ekaia.17899 


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record