Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1language_keyword:spa388115,72%0,00
2language_keyword:eus24379,87%0,00
3dateIssued_keyword:[2010 TO 2018]24249,82%0,00
4language_keyword:eng15106,11%0,00
5dateIssued_keyword:201714866,02%0,00
6subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS11924,83%0,00
7subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS11654,72%0,00
8subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN CASOS11404,62%0,00
9dateIssued_keyword:20169413,81%0,00
10departamentoeu_keyword:Ekonomia analisiaren oinarriak I9293,76%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
24696100,00%0,11