Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1language_keyword:spa390715,21%0,00
2language_keyword:eus24509,54%0,00
3dateIssued_keyword:[2010 TO 2018]24249,44%0,00
4language_keyword:eng15295,95%0,00
5dateIssued_keyword:201714885,79%0,00
6subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS12074,70%0,00
7subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS11754,57%0,00
8subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN CASOS11544,49%0,00
9dateIssued_keyword:20169433,67%0,00
10departamentoeu_keyword:Ekonomia analisiaren oinarriak I9293,62%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
25684100,00%0,12