Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1language_keyword:spa389415,41%0,00
2language_keyword:eus24429,67%0,00
3dateIssued_keyword:[2010 TO 2018]24249,60%0,00
4language_keyword:eng15206,02%0,00
5dateIssued_keyword:201714865,88%0,00
6subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS12014,75%0,00
7subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS11714,64%0,00
8subject_keyword:APRENDIZAJE BASADO EN CASOS11464,54%0,00
9dateIssued_keyword:20169413,72%0,00
10departamentoeu_keyword:Ekonomia analisiaren oinarriak I9293,68%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
25263100,00%0,12