© Miren Azkarate
© Elixabete Perez Gaztelu
© Euskaltzaindia
Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da:© Miren Azkarate © Elixabete Perez Gaztelu © Euskaltzaindia