Show simple item record

dc.contributor.advisorBadiola Uribe, Nereaes
dc.contributor.authorIturbe Arginzoniz, Onditzes
dc.contributor.otherHizkuntzaren eta Literaturaren Didaktikaes
dc.contributor.otherE.U. MAGISTERIO -BILBAO
dc.contributor.otherBILBOKO IRAKASLEEN U.E.
dc.date.accessioned2015-01-19T11:15:59Z
dc.date.available2015-01-19T11:15:59Z
dc.date.issued2015-01-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/14068
dc.description.abstractLABURPENA: Ingelesaren sarrera goiztiarra ohikoa bihurtu da Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan. Jendeak, oro har, bere eraginkortasuna defendatzen du, baina bere hedapen neurrigarriak kontrako jarrerak ere sustatu ditu. Zurrunbiloaren erdian dago haurra, ingurutik helarazten zaizkion mezuen bitartez hizkuntzekiko bere ikuspegia osatuz doalarik. Bere jarreretan eragiten duten aldagai anitzen artean irakasleek zeresan berezia dute. Hori dela eta, zenbait irakaslek ingelesaren sarrera goiztiarrarekiko duten ikuspuntua aztertzea du helburu ikerketak. Emaitzei erreparatuz, nola tutoreek hala ingeleseko irakasleek jarrera baikorra agertu duten arren, ingelesari eskaini beharko litzaiokeen denborak bereizketa argia azalerazi du. Halaber, irakasleen uste eta iritziak, zenbaitetan, ikasleen adinaren garrantzian oinarritutako sineskerietatik haratago doazela plazaratu da.es
dc.description.abstractRESUMEN: La introducción temprana del inglés es habitual en las escuelas de la Comunidad Autónoma Vasca. La gente, en general, defiende su eficacia, pero su desmesurada expansión ha suscitado actitudes negativas. El/la niño/a se encuentra inmerso en esta vorágine, construyendo su conducta a partir de los mensajes que recibe. Debido a la influencia que los profesores ejercen, el objetivo primordial de la investigación es estudiar las actitudes del profesorado hacia la introducción temprana del inglés. Teniendo en cuenta los resultados, se puede afirmar que tanto tutores como especialistas han presentado una actitud positiva, sin embargo, el tiempo que debería dedicarse al inglés ha creado una clara división. Además, se ha constatado que algunas opiniones van más allá de las meras creencias basadas en la importancia de la edad de los alumnos/as.es
dc.description.abstractABSTRACT: The early introduction to English is common in schools in the Basque Country. People generally defend its efficacy; however, its disproportionate expansion has risen negative attitudes. The child is immersed in this confusion, building his/her own viewpoint from the messages s/he receives from his/her surroundings. Given that teachers are decisive in the creation of attitudes, the main aim of the study is to investigate teachers’ outlook on the early introduction to English. Although tutors and English teachers present a positive attitude, the time that should be devoted to English has created a clear division. The study likewise has shown that sometimes teachers’ opinions go beyond mere beliefs concerning the importance of children’s age.es
dc.language.isoeuses
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.subjecthaur hezkuntzaes
dc.subjectingelesaes
dc.subjectsarrera goiztiarraes
dc.subjectirakasleen jarreraes
dc.subjecteleaniztasunaes
dc.titleIrakasleen jarrerak eta usteak ingelesaren sarrera goiztiarrarekikoes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.date.updated2014-06-03T09:27:33Zes
dc.language.rfc3066enes
dc.rights.holder© 2014, Onditz Iturbees
dc.contributor.degreeHaur Hezkuntzako Graduaes
dc.identifier.gaurassign3932-602099es


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record