Show simple item record

dc.contributor.advisorBilbao Landatxe, Javier
dc.contributor.advisorGarcia Zabalbeitia, Maria Olatz
dc.contributor.authorUrgoiti Galarza, Nerea
dc.contributor.otherE.T.S. INGENIERIA-BILBAOes
dc.contributor.otherBILBOKO INGENIARITZA G.E.T
dc.date.accessioned2016-11-09T17:04:48Z
dc.date.available2016-11-09T17:04:48Z
dc.date.issued2016-11-09
dc.date.submitted2016-07
dc.identifier.otherTFG 2016-89
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/19497
dc.description.abstract[EU]Ondorengo Gradu Amaierako Lan honetan oso potentzia txikiko eta sistema elektriko isolatuen elikadurara bideratuta dagoen aerosorgailu baten azterketa sakona eta palen diseinu berria egin da, aurrekoa optimizatu asmoz. Aerosorgailua argiztatze sistema baterako erabiliko da hain zuzen ere. Hasteko, jada instalatuta dagoen aerosorgailuaren gaineko azterketa zorrotza egiten da, atalez atal alternatiba posible guztiak aztertuz eta aukeraketa egokiak egin diren egiaztatuz, zeinak aerosorgailuen gaineko ikasketa sakona dakarren. Esfortzu handiena palen diseinuan zentratu da, osagai kritikoena eta gutxien normalizatutakoa izanik. Diseinu aerodinamiko optimoa Matlaben kodifikatutako software baten bidez egiten da, Matlab eta Solid-Edge arteko interfaze bat daukana, pala optimoa CAD programa baten bidez irudikatzea ahalbidetuz. Behin diseinua eginda, palen fabrikaziorako alternatiba posible guztiak baloratu eta egokiena hautatu da, horretarako fabrikazio metodoan eta materialen aukeraketan oinarrituz. Etorkizunera begira, palak fabrikatu eta instalatzeak dakarren aurrekontua ere egin da. Aldi berean, beharrezko planifikazio eginkizun guztiak egin dira, abantaila anitz aztertuz, esparru tekniko, sozial eta ingurugirokoan. Horretarako, erabateko programazioa egin da eta baita proiektua aurrera eramateko aurrekontuaren analisi sakona ere.es
dc.description.abstract[EN]The main concern of the project is the analysis and optimization development of the blades from a small power wind turbine focused on supply an isolated electric system; specifically, a lighting system. First of all, the components of the turbine system already installed are analyzed, all alternatives evaluated and the most suitable ones selected. In order to achieve the objective, we performed a detailed study on wind turbines. The design effort focused on the blades, as they are the most critical however, not standardized components. The optimal design is made by a software coded in Matlab, which integrates an Matlab Solid-Edge interface, allowing us to obtain the blades design in a CAD document. Once the design is completed, several possible alternatives for their fabrication are valued choosing the most appropriate, focusing on the fabrication method and the choice of materials. Looking to the future, an estimate of the cost of fabrication and installation is made. It has also made the corresponding planning, analyzing the multiple benefits in technical, economical, social and environmental fields. For this, we have made a complete programming and an analysis of the costs assumed.es
dc.description.abstract[ES]En este Proyecto se desarrolla el análisis y la optimización del diseño de palas para un aerogenerador de muy pequeña potencia enfocado a alimentar sistemas eléctricos aislados; concretamente, un sistema de iluminación. Para empezar, se analizan todos los componentes del sistema aerogenerador ya instalado, comparando las diversas alternativas posibles y comprobando que se han seleccionado las alternativas más adecuadas. Para ello, se lleva a cabo un profundo estudio sobre aerogeneradores. El esfuerzo de diseño se ha centrado en las palas, ya que son el componente más crítico y menos normalizado. El diseño óptimo se hace mediante un software codificado en Matlab, en el que se integra un interfaz Matlab Solid-Edge, permitiéndonos así obtener el diseño de la pala en un documento CAD. Una vez realizado el diseño, se valoran varias alternativas posibles para su fabricación escogiendo la más adecuada, centrándonos en el método de fabricación y en la elección de materiales. De cara a un futuro, se hace un presupuesto aproximado del coste de fabricación e instalación de las palas nuevas. Asimismo, se han realizado las correspondientes tareas de planificación, analizado los múltiples beneficios de tipo técnico, económico, social y ambiental que la ejecución del presente proyecto reportará, haciendo una programación completa del mismo y un análisis de los costes que supondrá.es
dc.language.isoeuses
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses
dc.subjectaerosorgailu palakes
dc.subjectpotentzia txikiaes
dc.subjectisolatutako sistemakes
dc.subjectdiseinues
dc.subjectoptimizazioaes
dc.subjectaerodinámicaes
dc.subjectmatlabes
dc.subjectSolid Edgees
dc.titleSistema elektriko isolatuen elikadurara bideratutako potentzia txikiko aerosorgailuaren palen diseinuaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.contributor.degreeGrado en Ingeniería en Tecnología Industrial;; Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record