Show simple item record

dc.contributor.advisorBernabé Fernández, Mónica
dc.contributor.authorFontecilla Saiz, Jorge
dc.contributor.otherE.T.S. INGENIERIA-BILBAOes
dc.contributor.otherBILBOKO INGENIARITZA G.E.T
dc.date.accessioned2017-03-06T16:51:46Z
dc.date.available2017-03-06T16:51:46Z
dc.date.issued2017-03-06
dc.date.submitted2016-09
dc.identifier.otherTFG 2016-261
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/20865
dc.description.abstract[ES]El Trabajo de Fin de Grado que se presenta en este escrito pretende mostrar la utilidad de la programación lineal, haciendo hincapié en el modelo mejorado del método Simplex para resolver problemas de transporte. Se expondrá el marco teórico de la programación lineal, así como los fundamentos y la metodología a emplear para resolver problemas manualmente. Posteriormente se analizarán los diferentes programas informáticos disponibles en la actualidad, capaces de resolver problemas de tipo transporte. El trabajo tiene por objetivo mostrar que existen métodos muy eficaces para optimizar los recursos disponibles en la empresa y cómo estas herramientas pueden ayudar a lograr esa situación óptima.es
dc.description.abstract[EN]The final degree thesis presented beneath aims to show the usefulness of linear programming, highlighting the improved model of the Simplex method used to solve transportation problems. In order to do so, the theoretical framework of linear programming will be first discussed, as well as the fundamentals and the methodology to be used when solving problems manually. Later on, right after the above-mentioned discussion, an analysis of the different software available today in order to solve issues regarding transportation will be conducted. Therefore, the assignment will point out the existence of effective methods to optimize the resources available in the company and will show how those tools can help achieve that optimal situation.es
dc.description.abstract[EU]Aurkezten dugun Gradu Amaierako Lan honek programazio linealaren erabilgarritasuna erakustea du helburu. Hain zuzen ere, Sinplex metodoaren eredu hobetua nabarmendu nahi dugu, garraio-arazoak ebazteko balio baitu. Lehenik, programazio linealari buruzko marko teorikoa aurkeztuko dugu, baita problemak eskuz ebazteko oinarriak eta erabili beharreko metodologia ere. Ondoren, gaur egun eskura ditugun zenbait programa informatiko aztertuko ditugu; izan ere, garraioarekin lotutako problemak ebazteko aukera ematen dute. Lanak honako hau erakustea du helburu: oso metodo eraginkorrak daudela enpresako baliabideak optimizatzeko, eta tresna horiek egoera ezin hobe hori lortzeko lagungarriak izan daitezkeela.es
dc.language.isospaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses
dc.subjectprogramación lineales
dc.subjectfunción objetivoes
dc.subjectcosteses
dc.subjectanálisis de sensibilidades
dc.subjectorígeneses
dc.subjectdestinoses
dc.titleUtilización de la programación lineal para reducir costes en una empresa de transportees
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.contributor.degreeGrado en Ingeniería en Organización Industrial;;Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record