Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115525,00%2,05
2author_keyword:Arenas Posadas, Carlos3616,36%0,00
3dateIssued_keyword:19912410,91%0,00
4author_keyword:González Portilla, Manuel209,09%0,00
5language_keyword:spa209,09%0,00
6author_keyword:Barrio Alonso, Ángeles198,64%0,00
7author_keyword:Gracia Cárcamo, Juan Antonio198,64%0,00
8type_keyword:info:eu-repo/semantics/article94,09%0,00
9author:(Arenas Posadas, Carlos)83,64%0,00
101"'`--73,18%0,86

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
220100,00%0,00