Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115638,62%1,45
2author_keyword:Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki1913,10%0,00
3author_keyword:Alonso Olea, Eduardo José117,59%0,00
4author_keyword:Anadón Benedicto, Juana117,59%0,00
5author_keyword:Budde, Gunilla-Frierike117,59%0,00
6dateIssued_keyword:1996117,59%0,00
7language_keyword:spa117,59%0,00
81"'`--74,83%0,86
91)74,83%0,86
10author:(Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki)64,14%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
145100,00%0,00