Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
118736,40%0,93
22912,13%449,28
3author_keyword:Moreno Seco, Mónica2711,30%0,00
4dateIssued_keyword:2017197,95%0,00
5author_keyword:Ausín Ciruelos, Alberto156,28%0,00
6author_keyword:Bordetas Jiménez, Iván156,28%0,00
7author_keyword:Bergès, Karine145,86%0,00
8language_keyword:spa145,86%0,00
91"'`--83,35%0,75
101)83,35%0,75

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
239100,00%0,00