Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Antigüedad Auzmendi, Ignacio315,00%0,00
2author_keyword:Azua Perez, Iñigo315,00%0,00
3author_keyword:Díez, Isabel315,00%0,00
4author_keyword:Elosegui, P.315,00%0,00
5dateIssued_keyword:2012315,00%0,00
6language_keyword:eus315,00%0,00
7author_keyword:Elosegui%2C P.210,00%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
20100,00%0,00