Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115629,47%2,02
2author_keyword:Abasolo Barandika, Itxasne2915,26%0,00
3dateIssued_keyword:2019189,47%0,00
4language_keyword:spa178,95%0,00
5author_keyword:Arrieta Idiakez, Francisco Javier168,42%0,00
6author_keyword:Esteban Legarreta, Ricardo168,42%0,00
7author_keyword:Fernández García de la Yedra, Ainhoa115,79%0,00
8type_keyword:info:eu-repo/semantics/article84,21%0,00
91"'`--73,68%0,86
101)73,68%0,86

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
190100,00%0,01