Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115637,33%1,45
2author_keyword:Ahedo Santisteban, Manuel2013,33%0,00
3language_keyword:spa1610,67%0,00
4dateIssued_keyword:20041510,00%0,00
5author_keyword:Bakaikoa Azurmendi, Baleren117,33%0,00
6author_keyword:Gondra Elgezabal, Gotzon106,67%0,00
7author_keyword:Calvo Vérgez, Juan96,00%0,00
8language_keyword:eus85,33%0,00
91"'`--74,67%0,86
101)74,67%0,86

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
150100,00%0,00