Show simple item record

dc.contributor.advisorMejuto Hidalgo, Gaizka
dc.contributor.authorEtxabe Merino, Aiala
dc.contributor.otherF. EDUCACION - BILBAO
dc.contributor.otherBILBOKO HEZKUNTZA F.
dc.date.accessioned2020-11-12T15:12:00Z
dc.date.available2020-11-12T15:12:00Z
dc.date.issued2020-11-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/47908
dc.description.abstract[EU] Lanaren helburua gorputzaren erabilera Lehen Hezkuntzako ikasgelan aztertzea da. Horretarako, eskola konkretu batean gorputzari eskaintzen zaion tartea eta tarte motorrek ikaskuntza garapenean zer nolako eragina duten aztertu da. Ikerketan, ikastetxeko dokumentuak aztertu eta esku-hartze txiki batzuk diseinatu, inplementatu eta ebaluatu dira. Datuen arabera, gorputzari beste ikasgaiei ematen zaien garrantzia emateak ikaskuntza garapena hobe lezake. Beraz, interesgarria izango litzateke horrelako ekintzak egitea ikaskuntza esanguratsua lortu ahal izateko.es_ES
dc.description.abstract[ES] El objetivo del trabajo es analizar el uso del cuerpo en Primaria. Para ello, se ha observado el espacio que se le ofrece al cuerpo en una escuela concreta, y también la influencia que tienen las cuñas motrices en el desarrollo del aprendizaje. En esta investigación, se han analizado documentos de la escuela y se han realizado pequeñas intervenciones. Según los datos recogidos, si al cuerpo se le diese la misma importancia que a las otras materias, el desarrollo del aprendizaje podría mejorar. Sería interesante realizar este tipo de actividades para lograr un aprendizaje significativo.es_ES
dc.description.abstract[EN] The aim of this work is to analyze the use of the body in Primary Education. Has been observed the space offered to the body in school and also, the impact that the movement slots have on the development of learning. Therefore, school documents have been analyzed and some interventions have been designed. According to the data obtained, giving the body the same importance that is given to other subjects, we can conclude that the development of learning could be improved. We also believe that more research like this, could help to achieve meaningful learning.es_ES
dc.language.isoeuses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjecthezkuntzaes_ES
dc.subjectgorputzaes_ES
dc.subjectmugimenduaes_ES
dc.subjectgarapenaes_ES
dc.subjecttarte motorrakes_ES
dc.subjecteducaciónes_ES
dc.subjectcuerpoes_ES
dc.subjectmovimientoes_ES
dc.subjectdesarrolloes_ES
dc.subjectcuñas motriceses_ES
dc.subjecteducationes_ES
dc.subjectbodyes_ES
dc.subjectdevelopmentes_ES
dc.subjectmovementes_ES
dc.subjectmovement slotes_ES
dc.titleGorputzaren erabilera Lehen Hezkuntzako ikasgelanes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.date.updated2019-02-11T11:30:19Z
dc.language.rfc3066es
dc.rights.holder©2019, Aiala Etxabe Merino
dc.contributor.degreeLehen Hezkuntzako Graduaes_ES
dc.identifier.gaurassign74029-802073


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record