Show simple item record

dc.contributor.advisorEsnaola Echaniz, Igor ORCID
dc.contributor.authorGoikoetxea Miranda, Estibalitz
dc.date.accessioned2021-01-12T13:52:09Z
dc.date.available2021-01-12T13:52:09Z
dc.date.issued2021-01
dc.date.submitted2020-09-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/49692
dc.description.abstract[EU] Autismoaren Espektroko Nahasmena (AEN) duten ikasleen gurasoek garapen tipikoa duten ikasleen gurasoek baino estres maila altuagoa eta osasun mental okerragoa dute. Bestalde, gurasoen egoera emozionala lantzeko esku-hartze bat eman den kasuetan, gurasoen estres maila jaitsi eta beraien ongizatea hobetzen dela egiaztatu da. Master Amaierako Lan honetan, alde batetik, AEN duten eta nahasmenik ez duten ikasleen gurasoen egoera emozionala alderatu da ikerketetan gutxiago aztertu diren aldagaiak neurtuz (adimen emozionala, erresilientzia, ongizate subjektiboa, autoestimua eta osasun mentala) baita bi guraso taldeen iritziak jaso eta ezberdintasunak aztertuz ere. Beste aldetik, Gipuzkoako Autismo Elkarteak (GAUTENA) AEN duten umeen gurasoei eskaintzen dizkien laguntza zerbitzuetan parte hartzen duten eta parte hartzen ez duten gurasoen egoera emozionala alderatu da. AEN eta garapen tipikoa duten ikasleen gurasoen artean ezberdintasun esanguratsuak aurkitu dira. Zehazki, AEN taldeko gurasoek arreta emozional, erresilientzia eta bizitzarekiko asebetetze baxuagoa dute, beraien osasun mentala okerragoa da eta afektu negatibo gehiago dituzte. Analisi kualitatiboan gurasoek bizi dituzten zailtasunen inguruan jasotako iritziak aztertuz, AEN taldeko gurasoengan sentipen negatiboak nagusiagoak dira. Guraso hauek nabarmentzen dituzten ideien artean gizartearen aldetik jasaten duten diskriminazioa eta baliabide falta daude. Emaitza hauek kontuan izanik, AEN taldeko gurasoen egoera emozionala okerragoa dela ondorioztatu daiteke. Laguntza zerbitzuen eraginari dagokionez, ez da ezberdintasun esanguratsurik aurkitu laguntza zerbitzuetan parte hartzen duten eta parte hartzen ez duten gurasoen artean. Baina gurasoen iritziek erakusten dutenez laguntzak baloratu egiten dituzte eta, baita, gizartearen aldetik babes eta baliabide gehiagoren beharra helarazten dute.es_ES
dc.description.abstract[ES] Los padres y las madres del alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) tienen un mayor nivel de estrés y una peor salud mental. También, se ha observado que en los casos donde se ha llevado a cabo una intervención para trabajar su estado emocional, su nivel de estrés ha disminuido y su bienestar ha mejorado. En este Trabajo Fin de Máster, por un lado, se ha comparado el estado emocional de los padres y las madres del alumnado con TEA y del alumnado con desarrollo típico, midiendo variables que hasta ahora se han investigado en menor medida (inteligencia emocional, resiliencia, bienestar subjetivo, autoestima y salud mental) así como recogiendo y analizando las reflexiones de los progenitores de ambos grupos. Por otro lado, se ha comparado el estado emocional de los padres y las madres que participan y no participan en los servicios de apoyo a familias ofrecido por la Asociación Guipuzcoana de Autismo (GAUTENA). Se han encontrado diferencias significativas entre los grupos de TEA y desarrollo típico. Concretamente, los padres y las madres del alumnado con TEA tienen una puntuación menor en la atención emocional, la resiliencia y la satisfacción con la vida, una peor salud mental y más afectos negativos. Analizando las reflexiones recogidas en el estudio cualitativo, los padres y las madres del alumnado con TEA sufren una mayor presencia de sentimientos negativos. Sus opiniones muestran que viven una discriminación por parte de la sociedad y una falta de recursos. Teniendo en cuenta los resultados, se observa que el estado emocional de los progenitores del grupo de TEA es peor. En cuanto a la influencia de los servicios de apoyo a las familias, no se han encontrado diferencias significativas entre las personas que participan y no participan en estos servicios. Sin embargo, las opiniones recogidas afirman que los familiares valoran el beneficio aportado por estos servicios y, además, piden que haya un mayor apoyo y más recursos por parte de la sociedad.es_ES
dc.language.isoeuses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.titleAutismoaren Espektroko Nahasmena duten eta nahasmenik ez duten ikasleen gurasoen egoera emozionalaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.rights.holderAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España*
dc.rights.holderAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España*
dc.departamentoesCiencias de la Educaciónes_ES
dc.departamentoeuHezkuntza Zientziakes_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España