Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Arias Arias, Constanza1418,92%0,00
2author_keyword:Baraibar Echeverria, Álvaro912,16%0,00
3author_keyword:Caro Cancela, Diego912,16%0,00
4language_keyword:eng912,16%0,00
5language_keyword:spa912,16%0,00
6author_keyword:Chaves Palacios, Julián810,81%0,00
7dateIssued_keyword:2021810,81%0,00
8type_keyword:info:eu-repo/semantics/article45,41%0,00
9type_keyword:info:eu-repo/semantics/other45,41%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
74100,00%0,00