Show simple item record

dc.contributor.advisorOdriozola Gurrutxaga, Miren
dc.contributor.authorLapeira Astorkia, Mikele
dc.date.accessioned2022-10-24T14:57:11Z
dc.date.available2022-10-24T14:57:11Z
dc.date.issued2022-10-24
dc.date.submitted2022-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/58177
dc.description.abstract[EU]Krimen arloko politikak azken hamarkadetan hartu duen joera zigortzailea kontuan izanda, gradu amaierako Ian honen bitartez biziarteko espetxe-zigor berrikusgarriaren azterketa burutu nahi da. Horretarako, batetik, bere aplikazio eremua aztertuko da; Auzitegi Konstituzonalaren epaia eta bertan ageri diren boto partikularrak ikertuko dira; Giza Eskubideen Europar Auzitegiaren jurisprudentziari begirada bat botako zaio; eta zuzenbide konparatua landuko da, Europa mailan dituen aplikazio ezberdinak alderatzeko. Bestetik, punitbismoaren joera gorakorraren analisi bat egingo da eta populismo punitiboaren indarrari erreparatuko zaio erreforma penaletan duen garrantziaz jabetzeko. Horretarako, egoeraren berrikuspena burutuko da, gaiaren inguruan dauden analisi enpirikoen azterketa bat eginez.es_ES
dc.description.abstract[EN] Taking into account the punitive tendency that criminal policy has acquired in recent decades, this end-of-degree work is intended to carry out an analysis on the reviewable permanent prison. This will include an analysis of its scope; an investigation of the Constitutional Court's ruling and the individual votes contained therein; a look at the case law of the European Court of Human Rights; and comparative law will be worked on to compare its different applications at European level. On the other hand, an analysis of the growing trend of punitivism will be made and the strength of punitive populism will be observed to become aware of its importance in criminal reforms. To this end, a review of the situation will be done, carrying out a study of existing empirical analyses in this area.es_ES
dc.description.abstract[ES]Teniendo en cuenta la tendencia punitiva que ha adquirido la política criminal en las últimas décadas, con este trabajo de fin de grado se pretende Ilevar a cabo un análisis sobre la prisión permanente revisable. Para ello se analizará, por un lado, su åmbito de aplicación; se investigará la sentencia del Tribunal Constitucional y Ios votos particulares que en ella figuran; se echará un vistazo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y se trabajará el Derecho comparado para comparar sus diferentes aplicaciones a nivel europeo. Por otro lado, se realizará un análisis de la tendencia creciente del punitivismo y se observará la fuerza del populismo punitivo para tomar conciencia de su importancia en las reformas penales. Para ello, se Ilevará a cabo una revisión de la situación, realizando un estudio de los análisis empíricos existentes en la materia.es_ES
dc.language.isoeuses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectbiziarteko espetxe-zigor berrikusgarriaes_ES
dc.subjectkrimen arloko politikaes_ES
dc.subjectpopulismo punitiboaes_ES
dc.subjectkonstituzio-kontrakotasunaes_ES
dc.subjectbirgizarteratzeaes_ES
dc.subjectprisión permanente revisablees_ES
dc.subjectpolítica criminales_ES
dc.subjectpopulismo punitivoes_ES
dc.subjectinconstitucionalidades_ES
dc.subjectreinserciónes_ES
dc.subjectreviewable permanent prisones_ES
dc.subjectcriminal policyes_ES
dc.subjectpunitive populismes_ES
dc.subjectunconstitutionalityes_ES
dc.subjectreinsertiones_ES
dc.titleBiziarteko espetxe-zigor berrikusgarria: zigorgarritasunaren gorakada azken hamarkadetanes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.holder© 2022, la autora
dc.departamentoesDerecho publicoes_ES
dc.departamentoeuZuzenbide publikoaes_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record