Show simple item record

dc.contributor.advisorBarbero González, Iker ORCID
dc.contributor.authorCáceres García, Laida
dc.contributor.otherF. DERECHO - S. BIZKAIA
dc.contributor.otherZUZENBIDE F. - BIZKAIKO O.
dc.date.accessioned2023-11-28T12:33:18Z
dc.date.available2023-11-28T12:33:18Z
dc.date.issued2023-06-07
dc.date.submitted2023-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/63180
dc.description.abstract[EU] Europako migrazio-krisiak kolokan jarri ditu Europako erakundeak eta Estatu kideetako gobernuak. Europar Batasunak Mediterraneoan migratzaileen bizitzak salbatzen lan egiten duten gizarte-eragileak jazarri baditu ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Hirsi Jamaa and Others vs Italy, eta Sharifi and Others v. Italy and Greece sententzietan argi adierazten du erreskatea betebehar juridikoa dela. Erreskate eta inmigrazioari buruzko Nazioarteko legedia, Europar Batasuneko legedia eta Italiako zein Espainiako legedian oinarrituz, Mediterraneoko migrazio-fenomenoari emandako erantzun errepresiboa aztertu nahi du lan honek. Zehazki, Italiak GKEekiko duen jokabide kriminalizatzailea eta gainerako estatu kideen lankidetza eskasa aztertzen da, Europako mugak esternalizatzearekin eta migratzaileen giza eskubideak urratzearekin batera.es_ES
dc.description.abstract[ES] La crisis migratoria europea ha puesto en jaque a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados miembros. Aunque la Unión Europea ha perseguido a los agentes sociales que trabajan en el Mediterráneo salvando las vidas de los migrantes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en sus sentencias Hirsi Jamaa and Others vs Italy, y Sharifi and Others v. Italy and Greece señala claramente que el rescate es una obligación jurídica. En este trabajo se analiza la respuesta represiva al fenómeno migratorio en el Mediterráneo, en base a la legislación internacional, la legislación de la Unión Europea y la legislación italiana y española sobre rescate e inmigración. En concreto, se analiza el comportamiento criminalizador de Italia hacia las ONG y la falta de cooperación del resto de Estados miembros, junto a la externalización de las fronteras europeas y la violación de los derechos humanos de los migrantes.es_ES
dc.description.abstract[EN] The European migration crisis has put the European institutions and the governments of the Member States in check. Although the European Union has persecuted the social agents that try to save the lives of migrants in the Mediterranean, the European Court of Human Rights (ECtHR), in its sentences Hirsi Jamaa and Others v Italy, and Sharifi and Others v. Italy and Greece, clearly states that rescue is a legal obligation. This dissertation is about analyzing the repressive response to the migratory phenomenon in the Mediterranean, based on international legislation, European Union legislation and Italian and Spanish legislation on rescue and immigration. Specifically, the paper analyzes the criminalizing behavior of Italy towards NGOs and the lack of cooperation from the rest of the Member States, together with the externalization of European borders and the violation of the human rights of migrants.es_ES
dc.language.isoeuses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectgiza eskubideakes_ES
dc.subjectGKEakes_ES
dc.subjectmigratzaileakes_ES
dc.subjectmigrazio-krisiaes_ES
dc.subjectmugen kanporatzeaes_ES
dc.subjecterreskate humanitarioaes_ES
dc.titleItsas-zuzenbidearen erabilera Europar Batasuneko mugen kontrolean: begirada berezia gaur egungo migrazio egoerari Italiako Errepublikan eta Espainiar Estatuanes_ES
dc.title.alternativeItsas-zuzenbidearen erabilera Europar Batasuneko mugen kontrolean: begirada berezia gaur egungo migrazio egoerari Italiako Errepublikan eta Espainiar Estatuanes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.holder© 2023, Laida Cáceres García
dc.departamentoesDerecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derechoes_ES
dc.departamentoeuAdministrazio Zuzenbidea, Konstituzio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia Sailaes_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record