Show simple item record

dc.contributor.advisorOrbe Mandaluniz, Susanes
dc.contributor.authorAranzabal Garcia, Anaes
dc.contributor.otherF. CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALESes
dc.contributor.otherEKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN F.es
dc.date.accessioned2014-06-30T19:50:00Zes
dc.date.accessioned2015-02-26T14:43:47Z
dc.date.available2014-06-30T19:50:00Zes
dc.date.available2015-02-26T14:43:47Z
dc.date.issued2014-06-30es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/14615
dc.description.abstractLan honek 2007 eta 2013 urteen bitartean autoen prezioak nola aldatzen diren erakusten digu. Horretarako, autoen hainbat ezaugarri hartu dira kontuan, hala nola, modeloa, mota, zilindrada, zilindroen posizioa, potentzia, luzera, zabalera, altuera, kontsumoa, abiadura maximoa, azelerazioa eta maleteroaren kapazitatea. Gaur egungo egoera dela eta, hasiera batean pentsa genezake kotxeen prezioak jaitsi egin direla, baina dituzten aurrerapenak kontuan izanda, logikoena izango zen zenbat eta aldagai garatuagoak izan orduan eta garestiagoak izatea. Beraz, lanaren helburu izango da, emaitza horiek bete diren edo ez frogatzea, eredu ekonometriko bat zehaztuz. Ereduaren estimazioa egiteko erabilitako metodologia Karratu Txikien Arruntak izan dira, baina heterozedastizitatearen arazoa agertu denez, eredu honek ez du bariantza txikiena izango eta beraz estimatzaile berria erabili beharko da, kasu honetan, Karratu Txikienen Zabalduen metodoa erabili da. Urte bakoitzerako egokiagoa den eredua hautatu ondoren eredu orokorra egin dut, horretarako 2007 eta 2013ko datuak begiraturik, bakoitzari dagokion aldagai azaltzaile bat eratu diot, hau da, ezaugarri bakoitza bere urtearekin elkartu dut. Murriztutako eredura heltzerakoan, lortutako emaitzak ikusirik ondorio batera heldu naiz, ondorio hori hasieran planteatutako hipotesiarekin bat datorrela ikusi da, hau da, autoen prezioak proportzionalki jaitsi egin dira, eta ondorioz, autoen ezaugarriak gutxiago baloratzen dira.es
dc.description.abstractThis work speaks about the changes in the cars prices between 2007 and 2013. For do that I take into account some characterizes of the cars, such as, the model, type, cylinder, the cylinder position, power, length, width, height, consumption, maximum speed, acceleration and trunk capacity. Due to the current situation, the prices of the cars fell. Therefore, the objective of this work is demonstrating that, by specifying econometric model. To estimate the model I used the Ordinary Least Squares methodology, but given the problem of heterosdasticity, this model does not have the smallest variance, therefore, I propose a new estimator, the Least Squares Bohr estimator. After selecting the most appropriate model for each year, I do the general model, looking at date from 2007 and 2013, I create one feature for each years. Based on arrival, to get the results I am seeing with the consequences of that hypothesis proposed in the beginning, that is, in proportion to the decrease in the prices of cars, and the cars are valued less features.es
dc.language.isoeuses
dc.subjectheterodastizitateaes
dc.subjectheterosdasticityes
dc.subjectprezioen aldaketaes
dc.subjectprices changees
dc.subjectestimazioaes
dc.subjectestimationes
dc.subjectnabaritasunaes
dc.subjectmeaningfules
dc.titleSektore automobilistikoaren denborazko prezio-analisiaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.date.updated2014-06-30T09:03:29Zes
dc.language.rfc3066enes
dc.rights.holderUniversidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateaes
dc.contributor.degreeGrado en Economíaes
dc.contributor.degreeEkonomiako Graduaes
dc.identifier.gaurregister52774-630418-10es
dc.identifier.gaurassign3790-630418es


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record