Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1language_keyword:spa20915,77%0,00
2dateIssued_keyword:201514410,87%0,00
3departamentoeu_keyword:Finantza ekonomia II1289,66%0,00
4departamentoes_keyword:Economía financiera II1219,13%0,00
5dateIssued_keyword:20181209,06%0,00
6dateIssued_keyword:20191068,00%0,00
7author_keyword:Ahumada Carazo, Rosa María987,40%0,00
8type_keyword:info:eu-repo/semantics/masterThesis916,87%0,00
91866,49%1,31
10author_keyword:Apaolaza Ibáñez, Vanesa745,58%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
1325100,00%0,02