Show simple item record

dc.contributor.advisorIpiñazar Petralanda, Izaskun ORCIDes
dc.contributor.authorFernández de Antona Garmendia, Kepaes
dc.contributor.otherF. CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALESes
dc.contributor.otherEKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN F.es
dc.date.accessioned2016-01-15T19:00:01Z
dc.date.available2016-01-15T19:00:01Z
dc.date.issued2016-01-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/16749
dc.description.abstractGradu Amaierako Lan honek mugikorren salerosketan jarduten duen Guremugikor S.L. fikziozko enpresaren 2014 ekitaldiko kontuen ikuskaritzaren prozesu osoa azaltzen du. Kontuen ikuskaritza burutuko duen auditorea Kepa Fernandez de Antona Garmendia da. Azken hau Kontabilitate eta Kontuen Ikuskaritza Institutuaren (ICAC) baimena duen pertsona fisikoa da eta Kontu Ikuskarien Erregistro Ofizialean (ROAC) inskribatua jardularien atalean. Era berean, Kepa Ekonomialari Ikuskarien Erregistroan (REA) inskribatuta dago. Ikuskaritzako lana egiteko aplikagarria izango den arautegia hurrengoa izango da: Kontuen Ikuskaritzaren Legea eta hau garatzen duen Araudia , ICAC-en Ebazpenak, ICAC-ek egokituriko Kontuen Ikuskaritzarako Nazioarteko Arauak (NIA-ES ) eta Kontuen Ikuskaritzarako Arau Teknikoak (NTA ), azken hauek NIA-ES-ak arautzen ez dituzten arloetan. Lanaren egiturari dagokionez, lau zatitan banatu dugu. Ikuskaritza prozesua agindu gutunarekin hasiko da, onartzen denean ikuskatze-kontratu bihurtuko denarekin. Une berean, aurretiazko berrikusketa egin eta Guremugikor S.L. 2014 ekitaldiko Urteko Kontuak zergatik ikuskatu behar dituen aztertuko dugu. Bigarrenik, ikuskaritza plangintza osatuko dugu, kontuen ikuskaritzaren prozesu osoan zehar gida izango duguna eta hurrengo aspektuak barne hartuko dituena: erakundearen eta sektorearen berezitasunen ezagupena, ebaluaketa analitikoa, barne kontrolaren ulermena, garrantzi erlatiboa eta ikuskaritza arriskuen balorazioa. Hirugarrenik, behin ikuskaritza plangintza ezarrita, sozietatearen 2014 ekitaldiko urteko kontuak osatzen dituzten arlo bakoitzerako ikuskaritza egitarauak egingo ditugu, bertan ikuskaritzako nabaritasun nahiko eta egokia lortzeko prozedurak burutuz. Bukatzeko, ikuskaritza txostena prestatuko dugu. Azken honen bidez, enpresaren urteko kontuek 2014 ekitaldiko ondarearen, emaitzen, egoera finantzarioaren eta diru-fluxuen irudi fidela aurkezten duten ondorioztatuko dugu.es
dc.language.isoeuses
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectNIA-ESes
dc.subjectnabaritasunaes
dc.subjectauditoreaes
dc.subjectkontu ikuskaritzaes
dc.titleUrteko Kontuen Ikuskaritza lana NIA-ES Arauetan oinarrituz: Guremugikor S.L. enpresaren kasuaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.date.updated2015-06-25T07:56:33Zes
dc.language.rfc3066eses
dc.rights.holderAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.contributor.degreeGrado en Administración y Dirección de Empresases
dc.contributor.degreeEnpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaes
dc.identifier.gaurregister60938-656075-10es
dc.identifier.gaurassign22158-656075es


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International