Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115620,51%1,45
2author_keyword:Ortega, Sara5419,78%0,00
3dateIssued_keyword:20144717,22%0,00
4language_keyword:spa4616,85%0,00
5author_keyword:Lorenzo Llona, Itxaso165,86%0,00
6departamentoes_keyword:Sociología y trabajo social93,30%0,00
7departamentoeu_keyword:Soziologia eta gizarte langintza93,30%0,00
8language_keyword:eus93,30%0,00
9dateIssued_keyword:202082,93%0,00
101"'`--72,56%0,86

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
273100,00%0,01