© Euskaltzaindia / R.A.L.V. / A.L.B.
Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da:© Euskaltzaindia / R.A.L.V. / A.L.B.