Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115522,36%2,05
2author_keyword:Alcántara, Jean-Pascal3715,04%0,00
3author_keyword:Bordes Solanas, Montserrat208,13%0,00
4author_keyword:Almeida, Eduardo187,32%0,00
5dateIssued_keyword:1997187,32%0,00
6language_keyword:fra187,32%0,00
7language_keyword:spa187,32%0,00
8author_keyword:Attala Pochon, Daniel176,91%0,00
9language_keyword:eng176,91%0,00
10author:(Alcántara, Jean-Pascal)83,25%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
246100,00%0,00