Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
118529,11%1,33
2language_keyword:spa4214,38%0,00
3author_keyword:Arroyo Almaraz, Isidoro3411,64%0,00
4dateIssued_keyword:20143110,62%0,00
5author_keyword:Arroyo Cabello, María289,59%0,00
6279,25%634,00
7author_keyword:Cea Esteruelas, Nereida258,56%0,00
8author_keyword:Crisóstomo Gálvez, Raquel217,19%0,00
9type_keyword:info:eu-repo/semantics/article124,11%0,00
101"'`--82,74%0,75

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
292100,00%0,00