Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:2018633,33%0,00
2author_keyword:Fernández Muñoz, Cristobal422,22%0,00
3author_keyword:Cano Tenorio, Rafael211,11%0,00
4author_keyword:Cestero Mancera, Ana María211,11%0,00
5author_keyword:Figuero Espadas, Javier211,11%0,00
6author_keyword:Olmo Barbero, Jesús del211,11%0,00
7language_keyword:eus211,11%0,00
8language_keyword:spa211,11%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
18100,00%0,00