Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115647,06%1,45
2author_keyword:Lukas Mujika, Jose Francisco1512,61%0,00
3author_keyword:Basurko Motrico, Félix86,72%0,00
41"'`--75,88%0,86
51)75,88%0,86
6author_keyword:Arrieta Illarramendi, Modesto75,88%0,00
7author_keyword:Beldarrain Amoriza, Ane75,88%0,00
8dateIssued_keyword:200675,88%0,00
9author:(Lukas Mujika, Jose Francisco)65,04%0,00
10language_keyword:eus65,04%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
119100,00%0,00