Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
115542,31%1,47
2author_keyword:Amiama Ibarguren, José Francisco1914,62%0,00
3author_keyword:Azurmendi Ayerbe, María José96,92%0,00
4author:(Amiama Ibarguren, José Francisco)86,15%0,00
51"'`--75,38%0,86
61)75,38%0,86
7author_keyword:Azpeitia Eizagirre, Agurtzane75,38%0,00
8dateIssued_keyword:201675,38%0,00
9language_keyword:eus75,38%0,00
10author_keyword:Berasategi Sancho, Naiara64,62%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
130100,00%0,00