Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Egurtzegi Martínez, Ander37,50%0,00
2author_keyword:Oribe, Alfredo37,50%0,00
3author_keyword:Ulibarri Orueta, Koldo37,50%0,00
4author_keyword:Zuloaga, Eneko37,50%0,00
5dateIssued_keyword:201137,50%0,00
6departamentoes_keyword:Estudios clásicos37,50%0,00
7departamentoeu_keyword:Hizkuntzalaritza eta euskal ikasketak37,50%0,00
8language_keyword:eng37,50%0,00
9language_keyword:eus37,50%0,00
10language_keyword:fra37,50%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
40100,00%0,00