Recent Submissions

 • Thumbnail

  Bizkaiko euskararen barne-egituraketaz: sartaldea eta sortaldea 

  Zuloaga San Román, Eneko (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
  Lan honetan Bizkaiko euskara dut aztergai; zehazki, Bizkaiko mendebala eta ekialdea bereizteko balio dezaketen lau ezaugarri aurkezten ditut. Orain arte ez da gaiari buruzko monografiko sakonik egin, eta lan honek hurbilketa ...
 • Thumbnail

  Erlatibizazio-estrategiak euskaraz: begirada historiari 

  Krajewska, Dorota (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
  This paper deals with Basque relativisation strategies: the prenominal and postnominal gapped relatives, appositive relatives, relatives with the prefix bait-, and pronominal zein ‘which’ relative clauses. The study is ...
 • Thumbnail

  Adi-tik *edin-era: aditz laguntzaile baten identifikazioa euskal gramatikagintzan 

  Gómez López, Ricardo (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
  In this article I will analyse how the verbal forms of the auxiliary verb *edin were described and classified in some ancient Basque grammars (17th-19th centuries): namely I will examine in which auxiliary verb the verbal ...
 • Thumbnail

  On the reliability of Larramendi’s evidence 

  Urgell Lázaro, Blanca (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 2016)
  In this article, the analysis of the sources of Manuel de Larramendi’s (1690-1766) grammar and dictionary reveals the importance of his work and asserts that they are necessary tools to better understand the history of the ...

View more